Washington College of Law מעניק פרס במסגרת תחרות שנתית לחיבורים אקדמאיים בנושא זכויות אדם בהיבט המשפטי.

הדד-ליין להגשה הוא 31.1.23

לפרטים נוספים