מזמינה ארגונים חברתיים להגיש בקשות למענק משלים לתקופת החירום בחברה הערבית.

 

מפגש חשיפה יתקיים ב 16.11.

 

פרטים נוספים