מטרת התכנית היא לעודד ולתמוך ביזמות ובחדשנות סביבתית בקרב נשים, באמצעות מפגשי הכשרה והנחייה מקצועיים ומתן כלים להצלחה בעולם היזמות הסביבתית.

 

התכנית מתקיימת, זו השנה השלישית, על ידי עיריית תל-אביב-יפו והרשות לאיכות סביבה וקיימות, הרציף, Tel Aviv Tech במנהלת עיר עולם ותיירות, הרשות לחוסן ושוויון חברתי ומעבדת החדשנות העירונית  .Cityzone

 

לפרטים נוספים