הפעלת תכניות למתן מענים רגשיים וטיפוליים, פרטניים או קבוצתיים עבור אוכלוסיות שנחשפו או נפגעו באופן ישיר, בני משפחה וקהילה תומכת, משפחות חטופים ונעדרים, צוותי כוחות הבטחון, החירום וההצלה.

ניתן לפנות לקבלת מענקים גם לטובת הצטיידות לאוכלוסיות אלה.

 

פרטים נוספים