קרן אדמונד דה רוטשילד בשותפות עם קודרה – רשת התורמים הערבים, מכריזות על מענק משלים בסך 700 אלף ₪ במטרה לקדם השכלה גבוהה ותעסוקה הולמת בחברה הערבית.

 

מטרותיו המרכזיות של המענק המשלים:
▪ חיזוק ארגוני החברה האזרחית העוסקים בקידום השכלה גבוהה ו/או תעסוקה הולמת בקרב האוכלוסייה הערבית.
▪ רתימת תורמים מקרב החברה הערבית המחויבים לפיתוח נושא ההשכלה הגבוהה ונושא התעסוקה ההולמת ולטיפוחם.

 

פרטים נוספים