למי מיועדת התמיכה
ארגונים, שותפות של מספר ארגונים, קואליציות ופורומים, הנתמכים נכון למועד הגשת הבקשה על ידי קרן גנדיר, או שנתמכו על ידי הקרן בשלוש השנים האחרונות.

 

מהות התמיכה

התמיכה הינה חד פעמית לתקופה של כשנה ומיועדת לסייע לארגון ליצור או לחזק יכולות ותשתיות ארגוניות. להלן מספר דוגמאות לתחומים עבורם ניתן להגיש בקשה:

  • פיתוח וחיזוק הון אנושי – הכשרות מקצועיות לצוות: פיתוח צוות, פיתוח מיומנויות ניהול וכדומה, בניית חוסן, ניהול ארגון מגוון-תרבותית.
  • קידום מדיניות – פיתוח מדיניות, סנגור, קידום מדיניות מול הממשלה
  • פיתוח מערכות טכנולוגיות ומערכות מידע
  • פיתוח מדדים וכלי מדידה ארגוניים
  • עבודה מבוססת נתונים

 

תמיכת קרן גנדיר לא תעלה על 50% מגובה עלות פיתוח התשתית ואינה מיועדת לשכר כ"א קבוע או תשלום ריטיינר קבוע לספק. ניתן לכלול בתקציב המוגש הוצאות שכר קבועות / תשלום ריטיינר קבוע לספק כל עוד הסכום אינו עולה על 20% מהמצ'ינג של הארגון לתמיכה המבוקשת מהקרן.

 

פרטים נוספים