קול קורא של קרן סנסר (Senser Foundation ) לשנת 2022, מזמין ארגונים חברתיים המבקשים לקיים תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית.

התכנית והתהליך יבוצעו ע״י קבוצת מרום ו – PHILTECH, וימומנו באופן מלא ע״י קרן סנסר.

מיועד לארגונים העוסקים בהעצמה, בטחון וזכויות נשים, ארגונים העוסקים בגיוון חברתי ודתי, חיזוק אוכלוסיות מודרות, עמיות יהודית מתחדשת וחיזוק ערכים ליבלים ודמוקרטיים.

 

עד 55,000 דולר בשירותים ותשתיות, בתהליך שאורכו כ-10 חודשים.

 

לפרטים נוספים