קרן של"י מפרסמת קול קורא למימון פרויקטים בתחום הסביבה.

 

מטרות הקרן: לעודד ולתמוך בפעילות התנדבותית, ציבורית, קהילתית, שמייצרת השפעה בתחומי קיימות, סביבה ואקלים. הקרן מחזקת פעילות מקומית, מעודדת שיתופי פעולה ורישות בין ארגונים ומשקיעה בהעצמת הפעילות והפעילים ברחבי הארץ במטרה לייצר השפעה סביבתית. בקשות יכולות להיות בעלות אופי של מאבק, או של פעילות חיובית יזומה ויכולות לעסוק בכל מגוון התחומים הסביבתיים המעסיקים אתכן.

 

מענקים עד 20,000 ש"ח וכן ליווי מקצועי ושעות ייעוץ בהתאמה אישית.

 

 

פרטים נוספים

 

 

ניתן להוריד את הקול הקורא, בעברית, או בערבית מהקישורים למטה. בתוך הקול הקורא תמצאו את הקישורים לשאלון המקדים ולהרשמה לסדנת הכתיבה.