קול קורא בנושא ממשל דמוקרטי תקין בימים של מציאות משובשת. גרנט מורכב וגבוה בסכומים של 500 אלף דולר ועד מיליון דולר.

עדיף להגיש כפרויקט משותף עם ארגונים אחרים ויכולת להציג השפעה.

 

לפרטים נוספים