הקרן מממנת פעילויות חדשניות לשיפור בריאותן של אוכלוסיות מודרות, ישראליות או פלסטינאיות.

בישראל הקרן מעודדת להגיד בקשות המיועדות לעבודה עם אוכלוסיות של יהודים וערבים יחד.

מענקים עד 30,000 דולר.

 

פרטים נוספים