מענקים לחקר השלום של International Peace Research Association

עד  5,000 דולר למענק.

 

פרטים נוספים