שותפות ביחד קריית גת, שפיר, לכיש- שיקגו של הסוכנות היהודית מזמינה ארגונים ללא מטרות רווח, עמותות וחברות לתועלת הציבור להגיש הצעות לסיוע השותפות במימון פרויקטים לרווחת תושבי ותושבות האיזור.

 

קריטריונים להגשת הבקשה:

~ פרויקט הפועל לשיפור רווחתם ואיכות החיים של תושבי.ות איזור השותפות (קריית גת, מ.א שפיר ומ.א לכיש).

~ הפרויקט יוגש ויופעל על ידי עמותה/ חל"ץ/ ארגון ללא מטרות רווח הרשומים ברשם העמותות בלבד.

~ הפרויקט הינו מדיד ובעל יעדים ברי השגה.

~ יש להציג מקורות מימון נוספים לפרויקט.

~ תקופת הפעלת הפרויקט היא יולי 2023- סוף יוני 2024.

 

לפרטים נוספים