תמיכה ביוזמות חדשות של מלכ"רים בירושלים, במטרה לעודד את המשך מגוריהם של צעירים בעיר ולחזק בה את המעמד היצירתי בעיר.

קרן לי בקרן ירושלים נותנת מענקי הזנק בסך של 4-50 אלף ש"ח כל אחד להקמה או הרחבה של מיזם בר קיימא בתחומים של חברה, קהילה, תרבות, אומנות, יצירה, ספורט ופנאי.

 

לפרטים נוספים