הזמנה להגשת בקשות תמיכה לתאגידים הפועלים ללא כוונות רווח בירושלים לשנת 2023 בתחומים שונים כגון: חינוך, תרבות ואומנות, חברה, ספורט, צעירים, קליטת עליה, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני דת ועוד.

 

פרטים נוספים