פרס המיועד למקדמים/ות זכויות אדם, ולאלה הפועלים/ות לקדם אחריותיות בקרב רשויות ועסקים ולחנך לדמוקרטיה וזכויות אדם.

 

פרטים נוספים