מה עבד שם? "ערים ללא פחד – יצירת סולידריות מקומית אזורית מלמטה"

מנחים: ד"ר ניר ברק, לב ארן, תני פרנק, תמי יקירה