מה עבד שם? מקומם של איגודים מקצועיים במאבק להגדלת המרחב הדמוקרטי

בהשתתפות: ניצן תנעמי, עו"ס ענבל חרמוני יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים, תובל קליין, אריאל גוטליב