עולם חדש אמיץ נולד – הובלת תהליכי חדשנות בארגון

תהליכי חדשנות

מנחה: יהלי אדמתי