עולם חדש אמיץ נולד – מיפוי מגמות עתידיות

מגמות עתידיות

מנחה: אורלי פס