מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

טבקה

טבקה

קידום מעמדם של יוצאי אתיופיה בישראל בכלים משפטיים, במטרה לקדם שינוי חברתי מהותי שיסייע לקליטתם, רווחתם וקידומם

סיוע משפטי | סינגור

לצד קידום נושאים עקרוניים, מעניקה טבקה סיוע משפטי נגיש, פרו-בונו, בתחומי חינוך, תעסוקה ודיור ציבורי ועוד. שירותים אלו מוענקים על ידי המחלקה המשפטית. בנוסף, טבקה פועלת להעצמת הקהילה על ידי פעילויות להגברת מודעות לזכויות אזרח וטיפוח מנהיגות.

כתובת אי-מייל:general@tebeka.org.il

עמוד הפייסבוק

עמותת מבט

פיתוח מודעות בין-תרבותית ופיתוח זהות חברתית אזרחית בישראל באמצעות הקניית כלים לחיים ועבודה בחברה בין- תרבותית.

חינוך

עמותת מבט מתמודדת עם האתגר הרב-תרבותי בחברה הישראלית, בשאיפה לפתח ולהקנות כלים לחיים משותפים ועבודה אפקטיבית בחברה רב-תרבותית. העמותה הוקמה ב-2008, ופועלת מזה 10 שנים במרחב האקדמי. עבור רוב הסטודנטים הישראלים, המפגש בקמפוס האקדמי מהווה הזדמנות ראשונה, ולעיתים אחרונה, למפגש עם שלל מגזרי החברה הישראלית, על בסיס שווה. עם זאת, עבור רוב הסטודנטים, ההזדמנות למפגש הזה איננה מתממשת. תכניות מבט פועלות בשותפות עם אוניברסיטאות ומכללות, על מנת לספק לסטודנטים הזדמנויות להכיר סטודנטים מרקע תרבותי מגוון, במסגרת תכניות דיאלוג ארוכות טווח ואירועים רב-תרבותיים. ב-10 השנים האחרונות קיימנו למעלה מ-100 סדנאות תהליכיות ב-10 קמפוסים, עבור למעלה מ-1,700 סטודנטים ברחבי הארץ.

כתובת אי-מייל: info@mabat.org

עמוד הפייסבוק