מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

הציבור החרדי ממלכתי

הציבור החרדי ממלכתי הינו ארגון גג ליוזמות וארגונים בתחומי חברה, מעמד האישה וחינוך

חינוך | קהילה | שינוי וקידום מדיניות | תמיכה והעצמה

הציבור החרדי ממלכתי הינו ארגון גג ליוזמות וארגונים בתחומי חברה, מעמד האישה וחינוך

כתובת אי-מייל: office@newharedim.org

עמוד הפייסבוק

נשות הכותל

קבוצת נשים פמיניסטיות-דתיות מכל הזרמים ביהדות הפועלות למען שוויון תפילה לנשים בכותל המערבי.

אקטיביזם | קהילה

המטרה המרכזית של נשות הכותל היא לאפשר חופש תפילה לנשים בכותל המערבי. אנו גאות במאבק שלנו שמהווה מקור של תקווה לפלורליזם בישראל, מאבק ייחודי ומכובד בהדרת נשים במרחב  הציבורי. ארגון נשות הכותל מעולם לא לקח חלק בפעילות מפלגתית. החברות והתומכות שלנו מגיעות מכל גוני הקשת הפוליטית ומכל הזרמים ביהדות – חברות ההנהלה והמנהיגות  של נשות הכותל מחזיקות בדעות שונות, בתפיסות פוליטיות שונות ובמגוון רחב של תחומי עבודה ופעילויות. ההבדלים הללו בינינו מייצגים את תפיסת הפלורליזם שלנו ועושים את המרקם האנושי של נשות הכותל למיוחד.

להעמיק את המודעות לזכותן של נשים להתפלל באופן חופשי במקום המקודש ביותר לעם היהודי, להשפיע על מקבלי החלטות מדיניות ועל מעצבי דעת קהל לאפשר את תפילתנו בקול, להתעטף בטלית, להניח תפילין ולקרוא בתורה כציבור בכותל המערבי. אנו פועלות גם לקדם דגמים שונים של העצמה דתית לנשים יהודיות צעירות ולנערות.

המאבק על הכותל הוא חלק ממאבק רחב יותר נגד הדרה של נשים מהמרחב הציבורי.  הפעילות שלנו לשינוי הסטטוס קוו הקיים בכותל, לפיו נשים אינן מורשות להתפלל בחופשיות, משפיעה על מעגלים נוספים שבהם יש חוסר שוויון לנשים. להעלאת המודעות של הציבור למצב בכותל יש השלכה גם על תחומים נוספים שבהם מתקיימים חוסר שוויון ופגיעה בזכויותיהן של נשים.

כתובת אי-מייל: media@womenofthewall.org.il

עמוד הפייסבוק

סינדיאנת הגליל לקידום ופיתוח

שינוי חברתי באמצעות חיבור בין נשים ערביות ויהודיות, אשר מפיקות יחד שמן זית עטור פרסים.

סיוע | סינגור

סינדיאנת הגליל פעילות כעסק חברתי וחלק מארגון סחר הוגן העולמי מאז שנת 2003 .
כל רווחי העמותה מושקעים במיזמים חברתיים, לעידוד תעסוקת נשים, ליישום כלכלה ירוקה ברת קיימא, וליצירת גשר בין קהילות.

כתובת אי-מייל: danib@sindyan.org.il

עמוד הפייסבוק

עמותת איתך مَعَكِ (מעכי)- משפטניות למען צדק חברתי

קידום זכויות נשים והטמעת צורכיהן וקולן של נשים מקבוצות מוחלשות בחברה: נשים החיות בעוני, נשים במעגלי אלימות ונשים מקבוצות אוכלוסייה המודרות ממוקדי קבלת ההחלטות.

סיוע | סינגור

״איתך – מעכי״ היא עמותת חברה משותפת שמעניקה סיוע וייצוג משפטי ללא עלות לנשים, בתחומים מגוונים. בנוסף, היא פועלת לקידום שיח מגדרי רב תרבותי בקרב קהילות בישראל מזהויות מגוונות של נשים. במסגרת עבודתה, העמותה גם מקדמת מדיניות רוחבית בכנסת, בבג"ץ, ברשויות המקומיות ובמשרדי הממשלה השונים ובעלת הישגים משמעותיים במישור זה, אשר השפיעו על קבוצות נשים רבות. העמותה מפעילה קו חם בחיפה, תל-אביב ובאר שבע, שנותן מענה לכולן בעברית, בערבית וברוסית.

התפיסה של חברות העמותה היא כי על המשפט לכלול את זוויות המבט הייחודיות של נשים מכלל הקבוצות בחברה ולהבטיח את נגישותן המלאה למימוש זכויותיהן. בתוך כך העמותה מעניקה סיוע וייצוג משפטי ללא עלות לנשים, בתחומים מגוונים בכל אחד מסניפיה בתל-אביב, באר שבע וחיפה.

כחלק מחזונה, עמותת איתך מעכי פועלת לקידום שיח מגדרי רב תרבותי בקרב קהילות בישראל מזהויות מגוונות של נשים פלסטיניות, חרדיות, יוצאות אתיופיה, דוברות רוסית ובתחומי העסקה רבים.

יחד עם הנשים מהקהילות השונות, פועלת העמותה לפיתוח מנהיגות, תוך יצירת מודלים קהילתיים חדשניים, אשר תורמים ליצירת פרוייקטים פמיניסטיים ייחודיים ופורצי דרך בתחום המשפט. במסגרת עבודתה, העמותה מקדמת מדיניות רוחבית בכנסת, בבג"ץ ובמשרדי הממשלה השונים ובעלת הישגים משמעותיים במישור זה, אשר השפיעו על קבוצות נשים רבות.

כתובת אי-מייל: mail@itach.org.il

עמוד הפייסבוק

מרכז אדוה

מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי.

מחקר

מרכז אדוה הוא מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל מול מגמות אלה. מרכז אדוה בוחן את המגמות ואת המדיניות לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי. מלאכת הניטור של מרכז אדוה נסמכת על מאגרי נתונים עשירים ומגוונים, המאפשרים לעקוב אחר התפתחויות בתחום הפיתוח הכלכלי כמו גם בתחום השוויון החברתי.

ממצאי המחקר וניירות העמדה של מרכז אדוה מתפרסמים באתר זה. הפרסומים מספקים מידע לכל מי שפועל/ת למען חלוקה צודקת יותר של משאבים בחברה הישראלית. מרכז אדוה מציע ימי עיון וקורסים בתחומים שונים הנגזרים מתחומי המחקר בהם הוא עוסק. ההרצאות ניתנות על ידי צוות מרכז אדוה, מרצים באקדמיה הקשורים למרכז אדוה ואנשי ארגונים חברתיים מומחים בתחומם.

כתובת אי-מייל: contact@adva.org

עמוד הפייסבוק

אחותי – למען נשים בישראל

קידום שיח ופרקטיקה של פמיניזם הצטלבותי במישור הכלכלי, החברתי, הפוליטי והתרבותי בישראל.

אקטיביזם | סיוע | שינוי וקידום מדיניות

תנועת "אחותי- למען נשים בישראל" פועלת למען ועם נשים מאוכלוסיות מוחלשות. תנועת "אחותי" היא תנועה פמיניסטית-מזרחית יחידה מסוגה בישראל, שמטרתה ליצור תנאים מתאימים בהם נשים מאוכלוסיות מוחלשות, שנתפסות בחברה הישראלית כשקופות, יהיו נראות ומשפיעות. "אחותי" נוסדה על ידי פעילות פמיניסטיות מזרחיות אשר הציבו להן למטרה להעלות על סדר היום הציבורי נושאים של צדק כלכלי וחברתי מתוך תפיסה פמיניסטית הקושרת נושאים של לאומיות, אתניות ופמיניזם. מאז הקמתה הצליחה תנועת "אחותי" להרחיב את השיח והעשייה הפמיניסטיים בישראל בתכנים המתייחסים למגוון ההתנסויות והצרכים של נשים מהפריפריה הגיאוגרפית, הכלכלית, החברתית והתרבותית בארץ.

דרכי פעולה:

 • התעצמות כלכלית של נשים
 • סחר הוגן
 • קידום קולן של נשים מאוכלוסיות מודרות בשיח
 • הציבורי ובזירה הפוליטית
 • מאבק בגזענות ובסקסיזם
 • נגד אלימות כלפי נשים
 • זכויות דיור
 • צדק חלוקתי בתרבות ובחינוך

כתובת אי-מייל: achoti@zahav.net.il

עמוד הפייסבוק

שדולת הנשים בישראל

קידום נשים ושוויון מגדרי באמצעות חקיקה, חינוך ומחקר, שינוי מדיניות והעלאת מודעות הציבור בתחום זה

סינגור

שדולת הנשים בישראל היא עמותה ציבורית הפועלת לקידום חברה ישראלית שוויונית והוגנת.
השדולה הוקמה ב- 1984 כגוף עצמאי ובלתי-מפלגתי, ומאז פועלת לקידום נשים ושוויון מגדרי באמצעות חקיקה, חינוך ומחקר, שינוי מדיניות והעלאת מודעות הציבור בתחום זה. מיום הקמתה שמה לה שדולת הנשים כמטרה להוביל שינוי משמעותי במעמדן של כלל הנשים בישראל, להטמיע שיח שוויוני ומודעות לזכויות נשים ולקדם ייצוג ראוי והולם בזירות השונות במדינה. אנו מאמינות כי שוויון מגדרי הוא אינטרס חברתי ראשון במעלה ותנאי הכרחי לקיומה של חברה ישראלית דמוקרטית, לצמצום פערים חברתיים וכלכליים ולקידום שוויון בכלל בישראל.

בשלושת העשורים האחרונים הובילה שדולת הנשים כמה מהתהליכים המשמעותיים בחברה הישראלית, באמצעות חקיקה ועתירות משפטיות. בין הישגיה: קבלת נשים למיונים לקורס טיס (בג”ץ אליס מילר); אכיפת ייצוג נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות; עדכון חוקי הטרדה מינית במקום העבודה; קידום שכר שווה במשק ואכיפה יעילה בנושא. לצד ההשפעה על חקיקה ועל מדיניות, הארגון ממנף את מומחיותו להעלאת המודעות של נשים לזכויותיהן – מאז 1987 הקו הפתוח לזכויות בעבודה מספק סיוע משפטי חינם ותמיכה לנשים בארץ בכל הנוגע לאפליה על רקע מגדרי, כולל ייעוץ בדיני עבודה במהלך היריון, חופשת לידה, טיפולי פוריות, שכר שווה והטרדות מיניות במקום העבודה. הניסיון והידע הרב שנרכש לאורך השנים הפך את שדולת הנשים לגורם מקצועי מרכזי בכל הנוגע לקידום נשים, להעצמה ולהטמעת שוויון מגדרי בישראל. נשות המקצוע של השדולה מוזמנות דרך קבע לדיונים בוועדות הכנסת ובמשרדי הממשלה, והשדולה היא אחד הארגונים הישראליים הבודדים המייעצים למועצה הכלכלית-חברתית של האו”ם (ECOSOC).
כתובת אי-מייל: admin@iwn.org.il

מסל"ן

רכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב

סיוע

עמותת מסל”ן – מרכז הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות, נגב – היא אחד מתשעה מרכזי סיוע הפועלים ברחבי הארץ, ותחום פעילותה הוא כל אזור הנגב, מקריית גת ועד אילת. מאז הקמתה בשנת 1988 העמותה מסייעת לנפגעות, לנפגעים ולבני משפחותיהם, מלווה אותם ומספקת עבורם תמיכה מעשית ורגשית. לצד פעולות הסיוע, העמותה פועלת למען התמודדות עם שורש הבעיה ויצירת שינוי חברתי: שבירת קשר השתיקה, העלאת המודעות וצמצום משמעותי של תופעות האלימות והאלימות המינית, הנפוצות בכל רובדי החברה, וזאת על ידי פעילויות חינוך, מניעה והסברה.

 

כתובת אי-מייל: resource@maslan.org.il

עמוד הפייסבוק

 

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית

קידום זכויות של נפגעות ונפגעים ויצירת סביבה בטוחה מאלימות מינית.

סיוע

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית – ארגון הגג של תשעת מרכזי הסיוע האזוריים:

 • גליל-גולן שבקרית שמונה
  נצרת
  חיפה
  השרון
  תל-אביב
  ירושלים
  תהל – נשים דתיות וחרדיות
  תאיר שברחובות ובשפלה
  מסל"ן שבבאר-שבע

האיגוד פועל ברמה המדינית והמערכתית לקידום זכויות של נפגעות ונפגעים וליצירת סביבה בטוחה מאלימות מינית בחברה הישראלית.

כתובת אי-מייל: content@igud1202.org.il

עמוד הפייסבוק

באשר תלכי

ייעוץ, לווי ותמיכה לנשים חרדיות במצבי פרידה וגירושין

סיוע | שינוי וקידום מדיניות

"באשר תלכי" היא יוזמה חדשנית במגזר הדתי/ חרדי, שמטרתה לתת מענה לצרכים הפרטניים והספציפיים של כל אישה חרדית/דתית בתוך הליך הגירושין ולאחריו. זאת מתוך הנסיון הרב והמומחיות שהצטברו במשך שנות פעילות הארגון, ואלפי הנשים שאותן הוא ליווה.
נשים המתגרשות במגזר החרדי כבר לא לבד. יש להן כתובת לתמיכה לסיוע בכל צרכיהן, מידע על זכויותיהן, תמיכה נפשית, ומענים מקצועיים להתפתחות אישית ומשפחתית בכל שלב בו הן נמצאות בתהליך.

בתהליך ארוך שנים ובתחושת שליחות "באשר תלכי" יחד עם שותפים רבים לדרך וחברות העמותה מובילים תנועה ושינוי בתוך הקהילה החרדית ביחס לנשים גרושות ובתמיכה בהן, וכן בהכלה והתמודדות נכונה עם נושא הגרושין. זאת תוך כדי קשר הדוק עם רבנים ואנשי ציבור בתוך המגזר החרדי.

כתובת אי-מייל:info@baasher.co.il

עמוד הפייסבוק

 

 

נבחרות

קידום קולן וייצוגן של נשים חרדיות במרחב החברתי, ציבורי ופוליטי.

אקטיביזם

נבחרות – עמותה שמקדמת את קולן וייצוגן של נשים חרדיות במרחב החברתי, ציבורי ופוליטי.

המטרה: לייצר שינוי במפה הפוליטית החרדית על-ידי הכנסת נשים למפלגות החרדיות בכנסת, ברשויות המקומיות ובמועצות דתיות.
דרכי פעולה: העלאת מודעות ציבורית, קמפיינים, פעילות שטח והכשרת מנהיגות.

כתובת אי-מייל:info@nivcharot.com

עמוד הפייסבוק

קולך

"קולך – פורום נשים דתית" – ברית נשים המחויבות להלכה, למסורת ישראל ולשוויון מגדרי

קהילה | תרבות

ארגון קולך רואה לנגד עיניו את שוויון ההזדמנויות בין נשים וגברים כערך מנחה ומובן מאליו בשדה הדתי בפרט וכנר לרגליה של החברה בישראל בכלל. קולך מציבה את קידומן של נשים לתפקידי הנהגה והובלה תורניים ודתיים בראש סדר העדיפויות ובמקביל נאבקת למנוע פגיעה בנשים בחסות ההלכה ועל ידי הממסד הדתי. אנו פועלות לכך שנשים תהיינה זכאיות למלוא ההזדמנויות והתנאים להתפתחות הרוחנית, האישית המשפחתית והמקצועית שלהן, ופועלות יחד ובשיתוף עם הקהילה למען רווחתה של האישה ושל החברה הישראלית כולה.

"קולך" היא תנועת נשים דתיות פמיניסטיות, השואפת ליצירת שינוי חברתי ותודעתי לצורך קידום מעמד האישה, שוויון מגדרי, וזכויות נשים – בהלכה, בהנהגה הדתית ובממסד הדתי – הן בחברה היהודית בישראל  והן ובחברה הדתית .
"קולך" פועלת בין השאר למען המטרות הבאות: הפצת ערכי השוויון והכבוד ההדדי; קידום שוויון הזדמנויות לנשים  בתחום הציבורי ובהנהגה הדתית; קידום השוויון במעמד האישי בנישואין ובגירושין; מאבק נחרץ בכל צורה של אלימות מגדרית, ניצול לרעה של סמכות דתית ופגיעה בנשים בשם ההלכה.
"קולך" פועל  לשינוי תודעתי, בקרב נשים וגברים, להרחבת ההשפעה והפעולה, השותפות וההשתתפות של נשים ובנות במרחבים דתיים~ בממסד הדתי, במוסדות דתיים (למשל בתי כנסת ובתי ספר), בקהילות ובמשפחה.

כתובת אי-מייל: kolech@kolech.com

עמוד הפייסבוק

מבוי סתום

ארגון מוביל במאבק למען פתרון כולל לעגונות ומסורבות גט במדינת ישראל

סיוע | סינגור

מבוי סתום הוא ארגון ללא מטרות רווח שהקימה לאה עין גלוב בשנת 1995. לאה הייתה כבר בת 90 והיא אספה סיפורים קשים של נשים הכלואות בידי בעליהן ובידי המערכת המשפטית וסייעה להן לקבל את הגט.

כיום ארגון מבוי סתום הוא ארגון המוביל את המאבק למען חופש לנשים העגונות. אנחנו פועלים כדי לטפל בבעיה ברמה האישית וברמה הלאומית – אנחנו מעניקים סיוע משפטי וסוציאלי למאות נשים מסורבות גט ובד בבד פועלים בזירה הציבורית באמצעות קמפיינים, חקיקה, עתירות לבג"ץ וגיוס תמיכה רבנית ליישום פתרונות רוחב ולשינוי המציאות בישראל.

שירותי הארגון כוללים ייעוץ וייצוג משפטי, תמיכה רגשית, טיפולים נפשיים וקורסים וסדנאות להעצמת הנשים העגונות ומסורבות הגט.

כתובת אי-מייל: ms@mavoisatum.org

עמוד הפייסבוק

עמותת נשים נגד אלימות

מתן סיוע לנשים ולילדים במצוקה

סיוע

עמותת "נשים נגד אלימות" הנה ארגון פמיניסטי לשינוי חברתי אשר פועלת למען קידום מעמדן של הנשים הערביות בישראל; העמותה רשומה כדין במשרד הפנים משנת 1992. נוסדה על ידי קבוצת נשים ערביות חלוצות, ביניהן עובדות סוציאליות, עורכות דין ופעילות חברתיות, קהילתיות. בתחילת דרכה, העמותה יזמה הקמת המקלט הראשון לנערות ערביות במצוקה, ומשנת 1993 מפעילה את מרכז הסיוע לנפגעות אלימות מינית ופיזית, בנוסף  לשתי דירות המעבר לנשים ונערות במצוקה.

מטרות העמותה

 •  ארגון והפעלת החברה, על כל מרכיביה, במיוחד נשים, במטרה להגיע לשוויון מוחלט לנשים הערביות פלסטיניות בישראל, בכל מישורי החיים.
 • הפצת והעמקת הראייה הפמיניסטית הכוללת של העמותה, בקרב החברה.
 • עידוד, ייצוג  והשתתפות נשים בהנהגה ובמוקדי קבלת ההחלטות.
 • הסרת כל החסמים החברתיים והמוסדיים להבטחת זכותן של נשים בהזדמנויות שוות בעבודה.
 • גילוי וביעור כל סוגי האלימות נגד הנשים, ומתן תמיכה,עידוד, והפעלת שירותים מקצועיים לאוכלוסיית הנשים המוכות.

החזון

אנו פועלות בעמותת נשים נגד אלימות על מנת להוביל לשינוי חברתי שיסודו חברה דמוקרטית הדוגלת בצדק חברתי, ושומרת ליחידים שבתוכה במיוחד האישה, את זכות החיים המכובדים ושוויון ההזדמנויות. אנו רואות בעשייה שלנו חלק בלתי נפרד ביצירת אווירה ללא אלימות נגד הנשים והעלמת  האפליה והדיכוי נגד האישה.

כתובת אי-מייל: info@wavo.org

עמוד הפייסבוק

 

רקמת המדבר – העמותה לשיפור מעמד האישה בלקייה

שיפור מעמד הנשים הבדואיות הן בחברה הבדואית והן בחברה הישראלית בכלל

נשים בדואיות

העמותה לשיפור מעמד האישה בלקיה היא העמותה הבדואית הראשונה בנגב. העמותה הוקמה ב-1996 ע"י נשים בדואיות במטרה להעצים נשים וילדים בדואים ע"י שיפור מצבם הכלכלי, החינוכי והחברתי.

לעמותה 4 יעדים עיקריים:

 • שיפור המעמד הכלכלי של האישה הבדואית דרך הרחבת מקורות פרנסתה
 • שיפור השכלת האישה דרך גישה למידע וקידום דרך חינוך
 • קידום ילדים ונוער בדואי דרך מתן הזדמנויות לשיפור ההשכלה
 • חיזוק הנוער דרך פעילות להעצמה עצמית ומחויבות לחברה
חזון העמותה הוא חברה שוויונית וצודקת בה החברה הבדואית תורמת ומשתלבת ללא ויתור על הערכים והמסורת עתיקי היומין שלה. בחברה כזו האישה הבדואית תבנה את עתידה ללא חשש מאלימות או גזענות ותתרום את חלקה לקידום משפחתה והחברה כולה.

הפעילות שלנו ב-3 תחומים עיקריים:

 • פרויקט רקמת המדבר לקידום כלכלי של נשים ושמירת האומנות הבדואית
 • הפעלת מרכז מבקרים חינוכי בו קבוצות מבקרים מהארץ ומחו"ל בכל הגילים נהנים משיחות עם מדריכות על מסורת הרקמה והתקדמות האישה הבדואית, ארוחות ביתיות וסדנאות.
 • מיזמים חינוכיים עבור ילדים ונוער לשיפור ההישגים הלימודיים, בניית אהבת הקריאה ושיפור הביטחון העצמי.

כתובת אי-מייל: rikma@lakia2.org

עמוד הפייסבוק

 

 

 

 

 

 

מרכז אלטופולה

ארגון מעונות נצרת

תמיכה והעצמה

אלטופולה פועל לפיתוח מערכות תמיכה לנשים בתחום הטיפול והחינוך בגיל הרך. העצמת נשים בקבוצות המוחלשות בחברה  – נשים עם נכות, צעירות, נשים בכפרים לא מוכרים ונשים החיות בעוני – להתארגן ולסנגר
למימוש זכויותיהן.
הארגון משתף פעולה עם ארגונים נוספים לקידום נשים בתחומי החיים השונים. בשנים האחרונות פיתחנו אסטרטגיה למאבק באלימות בכלל וכלפי נשים בפרט, ואנחנו מיישמים ומפתחים אותה בקבוצות שונות – גנים, בתי ספר, קבוצות צעירים וקבוצות נשים.

כתובת אי-מייל: info@altufula.org

עמוד הפייסבוק

אלנוהוד

קידום השכלת נשים בדואיות בנגב

השכלה | חינוך

עמותת אלנוהוד מבקשת לקדם את השכלת הנשים הבדואיות בנגב ופועלת בדרכים הבאות:

1 .פעילויות הסברה בקרב הקהילה הבדואית בנושא הקניית השכלה וחשיבותה.
2 .תוכנית מכינה לנערות בדואיות.
3 .מתן תמיכה כלכלית, חברתית ואקדמית לסטודנטיות בדואיות.
4 .תוכנית גישור בין נשים לגברים בדואים
5 .תוכנית העצמה והעשרה לתלמידות חטיבות ביניים בדואיות.

כתובת אי-מייל:alnuhud@gmail.com
עמוד הפייסבוק

כיאן

קידום מעמדן של נשים פלסטיניות ומאבק לסיום האפליה על בסיס מגדרי

אקטיביזם

כיאן היא תנועה פלסטינית פמיניסטית אקטיביסטית שהוקמה בחיפה ופועלת ברמה הארצית ליצירת שינוי דרך התמודדות עם שורשי האפליה המגדרית בתחומים הבאים:
1 .סיום כל צורה של אלימות מגדרית
2 .מניעת הטרדות מיניות – בכלל זה גם במקום העבודה ובמרחב האינטרנטי
3 .הגנה על זכויותיהן הפוליטיות, האזרחיות, הסוציאליות וזכויות האדם של נשים
4 .הבטחת שילובן של נשים בפוליטיקה ובעמדות קבלת החלטות.

כתובת אי-מייל: info@kayan.org.il

עמוד הפייסבוק

בת קול

בת-קול, ארגון לסביות דתיות, הוקם בידי נשים שאינן מוותרות על זהותן הדתית, וגם לא על זכותן לממש את חייהן כלסביות‬

קהילה

בת-קול היא עמותה שמהווה בית וקהילה תומכת לנשים דתיות על הקשת המגדרית – לסביות, ביסיות, טרנסיות וקוויריות.

בנוסף, הארגון עוסק בחינוך לסובלנות ולקבלת האחר בחברה הדתית ומחוצה לה.

כתובת אי-מייל: info@bat-kol.org

עמוד הפייסבוק