עדאלה

עדאלה

השגת זכויות אישיות וקולקטיביות למיעוט הערבי הפלסטיני בישראל

סיוע משפטי | סינגור

מאז היווסדו ב-1996, הארגון עוסק בהגנה על זכויות האדם של הפלסטינים הערבים אזרחי ישראל ועל זכויותיהם של הפלסטינים בשטחים הכבושים.
עדאלה פועל להשגת זכויות אישיות וקולקטיביות למיעוט הערבי הפלסטיני בישראל בתחומים הבאים: זכויות בקרקע ובתכנון; זכויות פוליטיות ואזרחיות; זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות; וזכויות אסירים. הארגון גם מגן על זכויות האדם של הפלסטינים החיים תחת הכיבוש, בהתבסס על המשפט הבינלאומי ההומניטרי והמשפט הבינלאומי לזכויות אדם.
כתובת אי-מייל:adalah@adalah.org
יוזמות אברהם

יוזמות קרן אברהם

קידום מדיניות שוויונית לאזרחי ישראל הערבים ולחיים משותפים ליהודים וערבים, באמצעות ביצוע מיזמי שטח נרחבים שמטרתם להדגים מדיניות ציבורית רצוייה.

אקטיביזם | יזמות

עמותת 'יוזמות אברהם'  היא ארגון יהודי-ערבי לשינוי חברתי ולקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים בישראל, למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת. הארגון פועל לממש את הבטחת מגילת העצמאות ל"שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין" ולהשתית "אזרחות מלאה ושווה" ליהודים ולערבים במדינה שהיא ביתו הלאומי של העם היהודי וביתם של אזרחיה הערבים, וזאת לצד מדינה פלסטינית שתתקיים בשלום לצד מדינת ישראל.

אי-מייל: info@abrahaminitiatives.org.il

עמוד הפייסבוק

פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני

פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני הפועל למען דו קיום ושלוםומונה למעלה מ-600 משפחות שכולות

אקטיביזם | חינוך | תקשורת

כל חברי הפורום איבדו בן משפחה כתוצאה מהסכסוך הממושך, ובפעילותם המשותפת הגיעו להבנה כי הדו קיום בין האנשים ובין העמים הוא אפשרי ואף הכרחי להשגת שלום בר קיימא. את התובנות הללו מבקשים חברי הפורום להנחיל לשתי החברות, הישראלית והפלסטינית.

דרכי פעולה:
פעילות ציבורית, טקס זיכרון אלטרנטיבי.

כתובת אי-מייל: office@theparentscircle.org

עמוד הפייסבוק

פורום ארגוני השלום הישראלי

איחוד של ארגוני שלום, זכויות אדם וחברה משותפת המקדמים סיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני ושלום בר קיימא.

אקטיביזם | חינוך | תקשורת

פורום ארגוני השלום הוא מסגרת ישראלית דינמית של כמאה ארגוני שלום, זכויות אדם וחברה משותפת, הפועלים ליצירת מציאות חיים של שלום. הארגונים מקדמים, כל אחד בשיטתו פתרון בר קיימא לסכסוך שיסיים בדרכי שלום את השליטה המשחיתה של ישראל על העם הפלסטיני ויבטיח ביטחון, חופש, כבוד ושכנות טובה בין שני העמים במרחב שבין הים לירדן. פורום ארגוני השלום הוקם לפני עשור על ידי ד"ר רון פונדק ז"ל. הפורום פועל במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין הארגונים ולקדם שלום, פיוס, וזכויות אדם בקרב החברה האזרחית, מקבלי החלטות והזירה הבין לאומית. הפורום מבקש לחזק את פעילות הארגונים תוך הצגת אלטרנטיבה משמעותית לסדר היום הפוליטי, המתמיד בניהול הסכסוך במקום בסיומו בדרכי שלום. פורום ארגוני השלום מאמין שבמציאות של אלימות, גזענות גואה, סרבנות פוליטית וחוסר אמון בפתרונות של שלום, העשייה הענפה של הארגונים היא בעלת תרומה קריטית לקידום חזון ותהליכי שלום ארוכי טווח. הארגונים פועלים במגוון התחומים של חינוך לשלום ודיאלוג, שמירה על זכויות מיעוטים, חיזוק דו-קיום בין החברה היהודית לפלסטינית וקידום תהליכי שלום בכל הרבדים לסיום הסכסוך הישראלי – פלסטיני.

מטרת הפורום: סיום השליטה של ישראל על העם הפלסטיני והבטחת עצמאות, ביטחון, חופש, כבוד, דו קיום, שגשוג ושכנות טובה בין שני העמים במרחב שבין הים לירדן.

דרכי פעולה: פעילות במגוון תחומים של חינוך, דיאלוג, תקשורת, שמירה על זכויות מיעוטים וזכויות אדם, חיזוק דו-קיום בין החברה היהודית לפלסטינית וקידום תהליכי שלום מול מקבלי החלטות והציבור הרחב.

כתובת אי-מייל: peacengosf@gmail.com

עמוד הפייסבוק

נשים עושות שלום

תנועה בלתי מפלגתית, רחבה וצומחת, של אלפי נשים וגברים הפועלות בשטח למען פתרון מדיני מוסכם עם שכנינו – הפתרון היחיד שמציע עתיד של תקווה וחיים.

אקטיביזם | חינוך | שינוי וקידום מדיניות | תקשורת

תנועת נשים עושות שלום קמה בקיץ 2014 לאחר מבצע צוק איתן. היא תנועת השטח הגדולה ביותר בארץ הפועלת לכינון הסכם מדיני מכבד ומונה היום מעל 45,000 חברות וחברים.

מטרת התנועה היא להביא לסיום הסכסוך הישראלי פלסטיני באמצעות הסכם מדיני מכבד, לא אלים ומוסכם על שני הצדדים, בהשתתפות נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל, בהתאם להחלטה 1325 של האו"ם.

התנועה איננה מפלגתית וחברות בה נשים ממגוון הקהילות בחברה הישראלית: ימין, מרכז ושמאל, דתיות וחילוניות, יהודיות, ערביות, דרוזיות ובדואיות, צעירות ומבוגרות, מרכז ופריפריה. התנועה איננה מצדדת בפתרון כזה או אחר לסכסוך.

התנועה תפעל בחברה הישראלית על מנת להגדיל את ציבור שוחרי השלום בין ישראל לבין הפלסטינים ומדינות האזור. במקביל לא ניתן מנוח למקבלי ההחלטות ונדרוש שינוי סדר העדיפויות כך שפתרון מדיני יזכה לעדיפות גבוהה מזו של הפתרונות הצבאיים והביטחוניים. אנו מבקשות לחבר בין כל יוזמות הנשים על מנת לייצר השפעה רחבה ככל האפשר.

כתובת אי-מייל: womenwagepeace@gmail.com

עמוד הפייסבוק

הפורום לחשיבה אזורית

מידע וניתוח מקצועי על סכסוך ופיוס בין ישראל לערבים, המזרח התיכון ומקומה של ישראל בו ויחסי יהודים-ערבים

חינוך | מחקר | תקשורת

הפורום לחשיבה אזורית נוסד בשנת 2014, לאחר שלוש שנות פעילות באתר "אתה יכול לחשוב", במטרה לחולל שינוי באופן שבו הציבור הישראלי תופס את המזרח התיכון ואת מקומה של ישראל בתוכו, ולגרות שיח מורכב על האזור שאינו ממוקד יהודי. לצורך כך, חברי המחקר בפורום, שרובם מרצים וסטודנטים למוסדות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מציעים מידע וניתוח מעמיקים ומגוונים ביחס לשיח הרווח בישראל על המזרח התיכון, ו להפיץ את מוצריה לציבור.

השיח הציבורי והמקצועי בישראל על המזרח התיכון מרוכז בישראל (ובמיוחד ב"מה שטוב ליהודים"), ומפיקיו מתייחסים לעוינות הרווחת בין יהודים לערבים כמצב קיומי. לכן, שיח זה מאופיין בגישה ביטחונית, חד מימדית, הממוקדת בסיכונים מחד ובאינטרסים של מדינות, מוסדות וארגונים מצד שני. לעומת זאת, חברי הפורום מבקשים להבין את המתרחש באזור בעיניו של "האחר", ודוחים את תפיסת העוינות בין יהודים לערבים כמצב קיומי או הכרחי. לכן גישת הפורום היא אזרחית, מרובדת, ולוקחת בחשבון גם הזדמנויות, אינטרסים של קבוצות כוח ואינטרסים של אזרחים ותושבים.

כתובת אי-מייל:foregthink@gmail.com

עמוד הפייסבוק 

מכון מיתווים

מכון מחקר לשיפור מדיניות-החוץ של ישראל במזרח התיכון, באירופה ובאגן הים התיכון, ולקידום שלום ישראלי-פלסטיני

מחקר

מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית הוא מכון למחקר ומדיניות שהוקם בשנת 2011 במטרה לשפר את מדיניות-החוץ של ישראל, להגביר את השייכות האזורית של ישראל במזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון, ולקדם שלום ישראלי-פלסטיני. המכון עוסק בייצור ידע והמלצות – באמצעות עריכת מחקרים, כינוס צוותי חשיבה ומומחים, וביצוע סקרים; ובקידום שימוש מדיני בידע שנוצר – באמצעות עבודה עם חברי כנסת, משרדי ממשלה, ארגוני חברה אזרחית, כלי תקשורת, דיפלומטים זרים, ומכונים שותפים באזור ומעבר לו. מכון מיתווים מדורג על ידי אוניברסיטת פנסילבניה שבארה"ב בין מכוני המחקר המובילים במזרח התיכון וצפון אפריקה, ובין המכונים המובילים בעולם ללימודים אזוריים.

בשנים האחרונות, המכון גיבש תפיסת מדיניות-חוץ חדשה לישראל – מדיניות-חוץ תומכת שלום, רב-אזורית, עם הפנים לעולם, מודרנית ומכלילה – והמלצות לחיזוק מערך החוץ והעצמת הדיפלומטיה הישראלית. אנו מאמינים שאימוץ ויישום המלצות אלו יאפשרו לישראל למצוא את מקומה באזורים הסמוכים לה ובמשפחת העמים, למצות את הפוטנציאל העצום הגלום בה, ולחיות בשלום, שגשוג וביטחון. בשנה החולפת, עקבנו אחר התפתחויות ומגמות במדיניות-החוץ האזורית של ישראל, קידמנו המלצות לחיזוק משרד החוץ, חקרנו את הפוטנציאל הלא-ממומש של יחסי ישראל עם מדינות ערב, זיהינו את מידת ההשפעה של הקיפאון בתהליך השלום על היחסים האזוריים של ישראל, גיבשנו המלצות למדיניות-חוץ ישראלית טובה יותר כלפי האיחוד האירופי, מיפינו הזדמנויות חדשות במזרח אגן הים התיכון, ניהלנו דיאלוגים אזוריים עם בני שיח במדינות האזור, ייעצנו לשחקנים מרכזיים בקהילה הבינלאומית לגבי תפקידם בקידום שלום, וניתחנו את מדיניות ארה"ב כלפי ישראל והמזרח התיכון. כל זאת, במקביל לפעילות ציבורית שכללה תדרוכים לחברי כנסת ולמשרדי ממשלה שונים בנושאי חוץ, הופעה בפני ועדות כנסת, קיום אירועים משותפים עם שדולות בכנסת, מאמצים להגברת שקיפות מערך החוץ, קידום דיונים ושאילתות בכנסת בתחום מדיניות-החוץ, ועריכת כנסים וסדנאות מומחים.

כתובת אי-מייל: info@mitvim.org.il

עמוד הפייסבוק

שלום עכשיו

תנועת שמאל ציונית השואפת להבטיח את המשך קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

חינוך | מחקר | שטח | תקשורת

שלום עכשיו היא תנועת שמאל ציונית השואפת להבטיח את המשך קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ופועלת כדי לקדם את הפתרון היחיד שיאפשר זאת – הקמת מדינה פלסטינית על בסיס גבולות 1967 לצידה של מדינת ישראל. פעילויות שלום עכשיו נועדו לייצג את הציבור הישראלי התומך בפתרון שתי המדינות, להציב נושאים הקשורים לסכסוך ולפתרונו בראש סדר היום הציבורי ולהפעיל לחץ על מקבלי החלטות. מגוון ערוצי הפעילות של התנועה כוללים הפגנות ופעילויות שטח, הרצאות וכנסים, סיורים ועבודה חינוכית, קמפיינים ציבוריים והפצת חומרי הסברה. המתנדבים הרבים הלוקחים חלק בפעילויות התנועה תורמים להצלחתה ומעצימים את השפעתה של שלום עכשיו על החברה הישראלית.

ההבנה שהמשך הבנייה התנחלויות מהווה מכשול מרכזי לפתרון מדיני הובילה את שלום עכשיו להקים את פרויקט מעקב התנחלויות בתחילת שנות ה-90. מאז ועד היום צוות הפרויקט מתעד ומנתח הרחבה של התנחלויות, הקמת מאחזים בלתי חוקיים, הפקעת אדמות, חריגות תקציבים, וחושף את הנתונים דרך מחקרים, מפות ודוחות. הנתונים הבלעדיים של צוות מעקב התנחלויות ידועים באמינותם ומהימנותם ומפנים את תשומת ליבו של הציבור הישראלי למחיר הכבד אותו משלמת ישראל על מכשולים אלה לשלום. דרך חשיפת המידע ובעזרת כלים משפטיים שלום עכשיו פועלת על מנת לעצור את הרחבת מפעל ההתנחלויות ולמנוע בנייה בלתי חוקית.

בשנים האחרונות שלום עכשיו שמה דגש נוסף בפעילותה על השלכות המשך הכיבוש והרחבת ההתנחלויות על החברה הישראלית. בנוסף לנזקים המדיניים והכלכליים, מורגשים יותר ויותר הנזק המוסרי והפגיעה בערכים ובמרקם החברה אשר משלימה עם שנים שליטה על מיליוני פלסטינים בגדה המערבית. כתוצאה מכך, לצד המאבק למען השלום, תנועת שלום עכשיו נאבקת גם למען אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.

אי-מייל: info@peacenow.org.il

עמוד הפייסבוק

עומדים ביחד

תנועה פוליטית של מאבק ושל תקווה, בעלת ערכים סוציאליסטיים.

אקטיביזם

"עומדים ביחד" היא תנועה ציבורית של מאבק ושל תקווה, ששותפים בה חברים וחברות מכל קצוות הארץ: צעירים ומבוגרים, יהודים וערבים, נשים וגברים. אנחנו רוצים לקבץ יחד את מי שנמאס להם מכך שהשיטה הקיימת לא פועלת לטובת הרוב, אלא לטובת מיעוט קטן, ולסלול את הדרך להעמדת חלופה לשלטון הנוכחי ולהבאת שינוי מהותי בחברה הישראלית. ביחד, נוכל לקדם את ערכי השלום, השוויון והצדק החברתי, ולהפוך את הארץ הזו למקום לכולנו.

אי-מייל: info@standing-together.org

עמוד הפייסבוק

עמק שווה

ארגון הפועל למען זכויות תרבות ומורשת ושמירה על אתרי העתיקות כנכס ציבורי השייך לכל הקהילות והעמים.

מחקר | קמפיינים

עמק שווה הוא ארגון הפועל למען זכויות תרבות ומורשת ושמירה על אתרי העתיקות כנכס ציבורי, השייך לכל הקהילות והעמים. אנו נאבקים נגד השימוש באתרי מורשת ובשרידים ארכיאולוגים ככלי פוליטי בסכסוך בין ישראל והפלסטינים. אנו רואים בארכיאולוגיה אמצעי לגישור וקירוב בין עמים ותרבויות ומאמינים כי הממצא הארכיאולוגי אינו צריך ואינו יכול להוות אמצעי להוכחת בעלות של עם או של בני דת כלשהי על המקום.

אנו, חברי עמק שווה, שמנו לנו למטרה לקעקע את התפיסה הרואה בשרידי העבר כלי במאבק הלאומי או ערך המצדיק פגיעה בקבוצות מוחלשות. הממצא הארכיאולוגי מספר סיפור מורכב ועצמאי מתכתיבים של מסורות ואמונות, ואנו מאמינים כי הקשבה לסיפור הזה והנחלתו לציבור הרחב יש בכוחן להעשיר את התרבות ולקדם ערכים של סובלנות ופלורליזם. העושר התרבותי של אתרים ארכיאולוגיים הוא חלק מהעושר התרבותי של הארץ ושייך לכלל הקהילות, העמים והדתות הקיימים בה. יתר על כן, המושג “אתר ארכיאולוגי” אינו רק מגוון השכבות הנחפרות בו, אלא מקום משמעותי בהווה, אשר בו או בקרבתו חיים אנשים, על תרבותם, שגרת חייהם וצרכיהם.

אי-מייל: info@alt-arch.org

עמוד הפייסבוק

עיר עמים

עמותה ישראלית העוסקת במורכבות החיים בירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי -פלסטיני, ובעתידה הפוליטי של העיר

חינוך | סיוע

עיר עמים היא עמותה ישראלית בלתי-מפלגתית העוסקת במורכבות החיים בירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובעתידה הפוליטי של העיר. עיר עמים פועלת במגמה שירושלים תהיה עיר תקינה ושוויונית, תוך קידום התנאים לעתיד פוליטי יציב יותר בירושלים.

 בשל מעמדה הסמלי והממשי של ירושלים כעירם של שני עמים ושלוש דתות, ומקומה הקובע בהשגת הסדר מדיני, מעמידה עיר עמים בראש מעייניה את ירושלים כעיר הוגנת בה חולקים שני העמים, הישראלי והפלסטיני, עיר הדואגת לרווחתם ולכבודם של כל תושביה על קודשיהם ונכסיהם ההיסטוריים והתרבותיים

העמותה נוסדה בשנת 2000 על ידי עו"ד דניאל זיידמן והחלה לפעול במתכונתה הנוכחית בשנת 2004. הידע והמומחיות של עיר עמים בכל הקשור לתנאים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים בירושלים זמין לארגונים ולפרטים כאחד, ביניהם רשויות המדינה והעוסקים בניהולה של העיר, וכן לאלה הלוקחים חלק בדיפלומטיה שמאחורי הקלעים והפועלים למציאת הסדרים פוליטיים עתידיים לגבי ירושלים.

לעיר עמים יחסי עבודה מתמשכים עם הקהילה הפלסטינית בירושלים; כן יש לעמותה קשרים שוטפים עם גורמים בכירים בקהילה הבינלאומית הפועלים למען העיר ועתידה.

אי-מייל: mail@ir-amim.org.il

עמוד הפייסבוק

גישה

מרכז לשמירה על חופש התנועה בשטחים הכבושים, במיוחד אל רצועת עזה וממנה

מחקר | סינגור | תקשורת

גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע – ארגון זכויות אדם ישראלי שמטרתו הגנה על הזכות לחופש תנועה בשטחים הכבושים, במיוחד אל רצועת עזה וממנה, זכות המעוגנת במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי.

מאז כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה בשנת 1967, מפעילות רשויות הביטחון והצבא של ישראל מערכת סבוכה של כללים וסנקציות המגבילה את תנועתם של 4.5 מיליון פלסטינים בתוך השטחים ומחוצה להם. הגבלות אלו מפרות את זכותם הבסיסית של הפלסטינים לחופש תנועה וכתוצאה מכך נפגעות זכויות יסוד נוספות כגון הזכות לחיים, הזכות לקבלת טיפול רפואי, הזכות לחינוך, הזכות להתקיים בכבוד, הזכות לשלמות התא המשפחתי והזכות לחופש פולחן. עמותת גישה פועלת במישור המשפטי והציבורי לשם שינוי מצב זה. במישור המשפטי, פונה עמותת גישה לרשויות המדינה ולבתי משפט בשמם של אנשים וארגונים אשר זכויותיהם נפגעות. בהתדיינויות המשפטית, מתבססת עמותת גישה על המשפט הישראלי, המשפט הבינלאומי בדבר זכויות אדם והמשפט ההומניטרי. במישור הציבורי, פונה העמותה לכלל האוכלוסייה ולמעצבי דעת הקהל באמצעות פרסומים בכלי התקשורת השונים, על מנת להגביר את המודעות והרגישות לזכויות האדם בשטחים הכבושים. כמו כן, פונה גישה באופן ישיר למקבלי החלטות ולבעלי תפקידים בכירים, על מנת לקדם מדיניות הנותנת ביטוי הולם לזכויות אדם.

אי-מייל: info@gisha.org

עמוד הפייסבוק

מכון עקבות

מכון עקבות לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

מחקר

מכון עקבות הוקם מתוך הכרה בתפקיד הייחודי של ארכיונים ובפוטנציאל הגלום בהם לניפוץ נרטיבים שמזינים את הסכסוך, לקידומו של שיח ציבורי המבוסס על עובדות ולתמיכה בעבודתם של מגיני זכויות אדם. באמצעות מחקר של חומרים ארכיוניים וחשיפה של מנגנונים, תהליכים ואירועים שממלאים תפקיד בהנצחת הסכסוך, אנו מבקשים לראות בארכיון כלי ליצירת שינוי. סיוע למגיני זכויות אדם ולארגוני החברה האזרחית באמצעות איתור והנגשה של חומרים ארכיוניים המקדמים את עבודתם. הרחבת הנגישות לציבור והזמינות של תיעוד המצוי בארכיונים ממשלתיים במטרה לקדם שקיפות וחופש מידע.

אי-מייל: contact@akevot.org.il

עמוד הפייסבוק

שומרי משפט – רבנים למען זכויות אדם

עמותה רבנית ציונית למען זכויות האדם הפועלת בישראל ובשטחים שבשליטתה למען זכויותיהם של יהודים ולא-יהודים כאחד

חינוך | סיוע

שומרי משפט-רבנים למען זכויות האדם הוא היום הארגון היחיד בישראל המשמיע את קולה של המסורת היהודית בתחום זכויות האדם. הארגון נוסד בשנת תשמ"ט (1988) ומונה כיום למעלה ממאה ועשרים חברות וחברים – רבנים מוסמכים וסטודנטים לרבנות.

הארגון אינו פוליטי -מפלגתי, והוא הארגון הרבני היחיד בארץ שפועלים בו במשותף רבנים אורתודוקסים, מתקדמים (רפורמים), מסורתיים (קונסרבטיבים), מתחדשים (רקונסטרוקציוניסטים), הומניסטים (רבנים חילונים) ורבני ריניואל (Renewal). בין חבריו רבנים המכהנים בתפקידים ציבוריים, מחנכים ורבני קהילות, אשר יכולים להביא הן לשינוי בשטח והן לשינוי תודעתי.

הארגון משמש שופר להפצת מידע על זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים, ופועל בשיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם בארץ ובעולם. הוא פועל מהקמתו, לקידום זכויותיהן של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלסטינים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. הארגון מפעיל לחצים על קובעי המדיניות בישראל, למען הבטחת השמירה על זכויות האדם של הקבוצות החלשות, בהן הזכות לטיפול רפואי, קורת גג, חינוך ורמת חיים מינימלית.

אי-מייל: media@rhr.org.il

עמוד הפייסבוק

שוברים שתיקה

ארגון של חיילים משוחררים האוספים עדויות מחיילים וחיילות אשר שירתו בשטחים מפרוץ האינתיפאדה השנייה ואילך.

אקטיביזם | חינוך | קמפיינים | תקשורת

שוברים שתיקה הינו ארגון של חיילים משוחררים האוספים עדויות מחיילים וחיילות אשר שירתו בשטחים מפרוץ האינתיפאדה השנייה ואילך. מטרת הארגון היא להעלות את המודעות למציאות היום יומית בשטחים הכבושים וליצור שיח ציבורי על המחיר המוסרי שבשליטה צבאית על אוכלוסיה אזרחית, זאת על מנת להביא לסיום הכיבוש.

יילים המשרתים בשטחים מאז תחילת האינתיפאדה השנייה (שנת 2000), עדים ואף נוטלים חלק בפעילות צבאית אשר שינתה ומשנה אותם ללא היכר. מקרים של התעללות, ביזה והשחתת רכוש הפכו זה מכבר לנורמה בשטח אך עדיין זוכים לסיווגם כ”מקרים חריגים” על ידי המערכת הצבאית. מן העדויות עולה תמונה חמורה של הידרדרות מוסרית הבאה לידי ביטוי גם באופי פקודות והוראות הפתיחה באש המקבלות הצדקה מנימוקים ביטחוניים. בעוד מציאות זו, המוכרת לחיילי ומפקדי צה”ל, מתנהלת בחצרה האחורית של מדינת ישראל, הציבור הישראלי ממשיך לשתוק ולהכחיש את הנעשה בשמו.

אי-מייל: info@shovrimshtika.org

עמוד הפייסבוק

תנועת לוחמים לשלום

תנועת פעילים פלסטינים וישראלים אשר פועלים יחד באמצעים בלתי- אלימים על מנת להביא לסיום הכיבוש ולפתרון של שלום

אקטיביזם | חינוך

לוחמים לשלום – קבוצת ישראלים ופלסטינים שלקחו חלק פעיל במאבק האלים בין העמים: חיילים וחיילות ישראלים ששירתו בצבא ופלסטינים ופלסטיניות שלקחו חלק במאבק האלים לשחרור ארצם, פלסטין, מהכיבוש הישראלי. אנו שאחזנו נשק  בשירות עמנו, ואחזנו נשק האחד נגד השני וראינו האחד את השני אך ורק דרך כוונות הרובה- הקמנו את לוחמים לשלום על בסיס עקרונות של אי-אלימות והתנגדות לא אלימה. אנו רואים כמשימותינו את העלאת המודעות בקרב שני העמים לתקוות ולסבל של הצד השני, ולקיומם של שותפים לדיאלוג, חינוך לפיוס ולמאבק בלתי-אלים בשתי החברות, ישראל ופלסטין, ויצירת לחץ פוליטי על שתי הממשלות על מנת להביא להפסקת מעגל הדמים, הפסקת ההפרה של זכויות האדם, ולסיום הכיבוש.

אי-מייל: office@cfpeace.org

עמוד הפייסבוק

מחסום Watch

תנועת נשים ישראליות, פעילות שלום, המתנגדת לכיבוש הישראלי בשטחים הכבושים.

אקטיביזם | מחקר

מחסום ווטש היא תנועת נשים ישראליות, פעילות שלום, המייצגות את החברה הישראלית על כל גווניה, מתנגדת לכיבוש הישראלי בשטחים הכבושים ולשלילת זכותם של הפלסטינים לנוע באופן חופשי על אדמתם. אנו מבקשות להשפיע על דעת הקהל בארץ ובעולם ובכך להביא לסיום הכיבוש הפוגע הן בחברה הפלסטינית הן בחברה הישראלית. אנחנו קבוצת נשים אקטיביסטיות הפועלות למען זכויות אדם ונגד הכיבוש.

אי מייל: machsomwatch@gmail.com

עמוד הפייסבוק

יש דין

תיעוד, איסוף והפצת מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים.

מחקר | סיוע | סינגור | תקשורת

יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם הוא ארגון ישראלי הרשום כעמותה בישראל. הארגון פועל בכפוף לחוק הישראלי ופעילותו מתבצעת בעזרת מתנדבים ואנשי מקצוע, משפטנים ומומחים בתחום זכויות האדם. הארגון הוקם בשנת 2005 ומאז פועל למען הגנה על זכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית הכפופים לשלטון הכיבוש הצבאי הישראלי. אנו רואים בכיבוש מקור מרכזי להפרת זכויות האדם ולפיכך שואפים להביא לסיומו.

יש דין  מתעד, אוסף ומפיץ מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים הכבושים. אנו פועלים בשני מישורים: סיוע פרטני לאנשים שזכויותיהם הופרו, לצד שימוש במצבור המקרים האישיים כדי ללמוד על הפרות מערכתיות של זכויות האדם ועל מנת להיאבק לשינוי. הארגון מפעיל לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה במטרה שיממשו את חובתן על פי עקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי להגן על הפלסטינים ועל זכויותיהם, וכן, מבקש להגביר את המודעות הציבורית להפרת זכויות האדם בשטחים הכבושים.

הפעילות של יש דין מתמקדת באכיפת החוק על מתנחלים ואזרחים ישראלים אחרים שפוגעים בפלסטינים וברכושם בגדה המערבית; באכיפת החוק על אנשי כוחות הביטחון החשודים בביצוע עבירות נגד פלסטינים; ובהפרות של זכויות האדם הנוגעות להשתלטות על אדמות ומניעת גישה אליהן.

אי-מייל: info@yesh-din.org

עמוד הפייסבוק

בצלם

תיעוד הפרות זכויות האדם על ידי ישראל של פלסטינים בגדה המערבית, כולל במזרח ירושלים, וברצועת עזה.

מוניטורינג | מחקר | תקשורת

בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, פועל למען עתיד בו זכויות אדם, חירות ושוויון יובטחו לכל בני האדם – פלסטינים ויהודים – החיים בין נהר הירדן לים התיכון. עתיד כזה ייתכן רק באמצעות סיום הכיבוש ומשטר האפרטהייד הישראלי – ולמען עתיד כזה אנו פועלים. השם בְּצֶ֥לֶם, אשר ניתן לארגון על ידי יוסי שריד ז"ל, מתייחס לפסוק "וַיִּבְרָ֨א אֱלֹהִ֤ים אֶת־הָֽאָדָם֙ בְּצַלְמ֔וֹ בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ" (בראשית א כז) והוא מבטא את הציווי האוניברסלי והיהודי בנוגע לכיבוד זכויותיהם של כל בני האדם.

מאז הקמת בצלם ב-1989 אנחנו מתעדים, חוקרים ומפרסמים מידע, עדויות, תיעוד מצולם, ניירות עמדה ודו"חות על הפרות זכויות האדם שמבצעת ישראל בשטחים. בעת הקמת הארגון, המנדט שקבענו לעבודתנו התמקד במשטר הכיבוש בגדה המערבית (כולל מזרח ירושלים) וברצועת עזה. אלא שבמהלך השנים התבהר כי התפיסה כאילו בין הים לנהר פועלים שני משטרים מקבילים – משטר דמוקרטי וקבוע ממערב לקו הירוק וכיבוש צבאי, זמני בלבד, ממזרח לו – תלושה מהמציאות. שהרי, על כל השטח עליו שולטת ישראל חולש משטר אפרטהייד אחד, השולט בכל האנשים החיים בו ופועל על פי אותו עיקרון מארגן: לבסס ולהנציח את שליטתה של קבוצה אחת של בני אדם – יהודים – על קבוצה אחרת – פלסטינים – תוך שימוש בחוקים, פרקטיקות ואלימות מאורגנת.

אי-מייל: mail@btselem.org

עמוד הפייסבוק