מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

טבקה

טבקה

קידום מעמדם של יוצאי אתיופיה בישראל בכלים משפטיים, במטרה לקדם שינוי חברתי מהותי שיסייע לקליטתם, רווחתם וקידומם

סיוע משפטי | סינגור

לצד קידום נושאים עקרוניים, מעניקה טבקה סיוע משפטי נגיש, פרו-בונו, בתחומי חינוך, תעסוקה ודיור ציבורי ועוד. שירותים אלו מוענקים על ידי המחלקה המשפטית. בנוסף, טבקה פועלת להעצמת הקהילה על ידי פעילויות להגברת מודעות לזכויות אזרח וטיפוח מנהיגות.

כתובת אי-מייל:general@tebeka.org.il

עמוד הפייסבוק

היווט

סיוע סוציאלי חינוכי וכלכלי ליוצאי אתיופיה בעזרת חינוך בלתי פורמאלי ותוכניות העצמה מיוחדות לילדים, בני נוער והורים יוצאי אתיופיה

חינוך

עמותת 'היווט' (חיים באמהרית) הינה עמותה לסיוע סוציאלי, חינוכי וכלכלי ליוצאי אתיופיה.
הוקמה בשנת 2001 על ידי נשות חינוך אקדמיות יוצאות אתיופיה, אשר חווה בעצמן את קשיי הקליטה ובחרו להנהיג שינוי חברתי בקהילתן. העמותה מנוהלת ומופעלת ע"י מנהיגות מתוך הקהילה, המגשרת על פערים חברתיים תוך התייחסות ורגישות מוגברת לתרבות האתיופית.
'היווט' מציעה חינוך בלתי פורמלי ותוכניות העצמה מיוחדות לילדים, בני נוער והורים יוצאי אתיופיה.
כתובת אי-מייל: hiyot@012.net.il

אגודת יהודי אתיופיה

הארגון המרכזי והוותיק ביותר של ישראלים ממוצא אתיופי, המבקש להשפיע ולקדם מדיניות שוויונית בחברה הישראלית.

מחקר | סינגור

המטרה של האגודה – שינוי המדיניות והתודעה הישראלית ברמה הארצית, המוניציפאלית והקהילתית, במטרה לסגור את הפערים הקיימים אצל אזרחים ישראלים ממוצא אתיופי בכל תחומי החברה, ולשנות את התפיסות המקובלות בקרב מקבלי ההחלטות והציבור הרחב בישראל. אגודת יהודי אתיופיה מהווה תשתית רב- ממדית המסתמכת על תחום המידע והמחקר, על מעורבות והכרות עמוקה עם ישראלים ממוצא אתיופי, ועל פעילת אינטנסיבית של סנגור ולובי – מול ועם מקבלי ההחלטות בישראל.

כתובת אי-מייל:contact@iaej.co.il

עמוד הפייסבוק