מאגר האירגונים

המרכז לשינוי מדיניות בשתיל – הקרן החדשה לישראל שמח להגיש לכן/ם את מאגר ארגוני החברה האזרחית הפועלים לקידום סוגיות אזרחיות וחברתיות למען דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון וצדק חברתי בישראל. הארגונים מופיעים לפי תחומי פעילות ולפי סדר א-ב.

פנים

פנים – איגוד ארגוני יהדות ישראלית

ארגון-גג המאגד תחתיו שישים ארגונים העוסקים בחינוך, בקהילתיות ובתרבות יהודית ישראלית.

השכלה | חינוך | קהילה

ארגון פנים מאגד תחתיו ארגונים שונים העוסקים בתרבות ובזהות יהודית במגוון רחב של תפיסות עולם: חילוניים, אורתודקסיים, רפורמיים וקונסרבטיביים; קהילות עירוניות ובני ההתיישבות העובדת; ארגונים אשכנזיים ומזרחיים; ארגוני עולים חדשים וותיקים.

כתובת אי-מייל: office@panim.org.il

עמוד הפייסבוק

פורום דו קיום בנגב

פורום דו קיום בנגב

מאבק למען זכויות אדם ושוויון מלאים לכל תושבי הנגב.

סינגור | קהילה

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי הוקם בשנת 1997 על ידי תושבים ערבים ויהודים בנגב, במטרה לשמש מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ויהודים, המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב. אחת הסוגיות המרכזיות שעומדת לנגד הארגון היא המאבק למען הכרה בכפרים הבדואים הבלתי-מוכרים בנגב. פורום דו-קיום בנגב שם לו למטרה, בהיותו ארגון ערבי-יהודי יחיד שהוקם בנגב, לפעול למען שוויון אזרחי לכל תושבי הנגב. פורום דו-קיום בנגב רואה בכל ממשלות ישראל ורשויותיהן השונות, אחראיות למניעה של זכויות אזרחיות מלאות מערביי הנגב.

כל הפרויקטים ופעילויות הפורום מבוססות על עיקרון השותפות ערבית-יהודית. חברי הפורום כוללים אזרחים מודאגים, מנהיגים ואקדמאיים מהנגב ומשאר חלקי הארץ. כארגון המשותף לערבים ויהודים, אנו שואפים לשמור על שותפות שווה בין ערבים ליהודים בכל גופי הארגון, כמו גם בתהליכי קבלת ההחלטות.

כתובת אי-מייל: office@dukium.org

עמוד הפייסבוק

יד ביד

יד ביד

קידום חברה אזרחית משותפת לערבים ויהודים בישראל באמצעות חינוך דו לשוני והקמת קהילות.

חינוך | קהילה

עמותת יד ביד הוקמה בשנת 1997 במטרה לקדם ולפתח בישראל חברה משותפת לערבים ויהודים. לשם כך, העמותה מקימה ומפעילה מסגרות חינוכיות וחברתיות, המהוות תשתית לחיים משותפים של אזרחי המדינה. בתי הספר של יד ביד מוכרים, רשמיים ומפוקחים ע”י משרד החינוך. בתי הספר הם ציבוריים ופתוחים לכל השכבות והקבוצות בחברה היהודית ובחברה הערבית. הקבלה אליהם אינה תלויה ביכולת הכלכלית של המשפחה או בעמידה במבחנים ובדרישות כלשהן.

אי-מייל:office@hih.org.il

עמוד הפייסבוק

הציבור החרדי ממלכתי

הציבור החרדי ממלכתי הינו ארגון גג ליוזמות וארגונים בתחומי חברה, מעמד האישה וחינוך

חינוך | קהילה | שינוי וקידום מדיניות | תמיכה והעצמה

הציבור החרדי ממלכתי הינו ארגון גג ליוזמות וארגונים בתחומי חברה, מעמד האישה וחינוך

כתובת אי-מייל: office@newharedim.org

עמוד הפייסבוק

חברותא

עמותה של גברים השייכים לקהילה הלהט״בית, הנמצאים על הרצף הדת

קהילה

'חברותא' הינה עמותה של להט"בים הנמצאים על הרצף הדתי. חברותא פועלת כלפי פנים להעצמה קהילתית, וכלפי חוץ לקבלת להט"בים בחברה הדתית.

כתובת אי-מייל:info@havruta.org.il

עמוד הפייסבוק

איגי

תמיכה בבני.ות נוער שמתמודדים ומתמודדות עם זהות מינית ומגדרית שונה

חינוך | קהילה | תמיכה והעצמה

במציאות של החברה הישראלית כיום- הקהילה הגאה הבוגרת מתרכזת ברובה בעיר תל אביב וסביבתה. בטח בסביבה של בני נוער בישראל – אנו רואים פחות ופחות דמויות בוגרות משמעותיות להט"ביות בחייהם. מצב זה מסביר את הבחירה של רב בני הנוער בישראל כיום "להישאר בארון" ולהסתיר את זהותם המינית או/ו המגדרית גם ממשפחותיהם והקרובים להם ביותר. איגי שמה לעצמה כיעד להיות מרחב חברתי משמעותי עבור כל נער ונערה מהקהילה הגאה בישראל, ולייצר עבורם מרחב חברתי משמעותי לגדול ולצמוח בו. בארגון כ-400 מתנדבים ומתנדבות ומעל ל-4,000 חניכים וחניכות הנוכחים בפעילות השוטפת לאורך השנה. איגי שם לעצמו כמטרה לפעול למען העצמה של בני נוער וצעירים להט"בים במטרה לייצר עבורם מקום חברתי משמעותי. הארגון פועל למען חינוך ושינוי חברתי עבור נוער להט"בי והטרו-סקסואלי כאחד ופועל למיגור תופעות אלימות, גזענות וגילויי הומופוביה לשם יצירת חברה צודקת, שוויונית ודמוקרטית.

כתובת אי-מייל:office@igy.org.il

אג'יק

ארגון ערבי-יהודי לשינוי חברתי הפועל ללא מטרות רווח ובסיסו בנגב.

קהילה

פעילותנו בישראל מתמקדת בתהליכי פיתוח קהילתי בקרב הערבים הבדואים תושבי הנגב, שהם חלק מהחברה הערבית בישראל. אנו פועלים ליצירת שותפות אמת בין האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייה היהודית ומקדמים צדק חברתי וכלכלי עבור כלל תושבי המדינה. באזור המזרח התיכון אנו פועלים לקידום שיתופי פעולה חוצי-גבולות המבוססים על שותפות בין אזרחים.
בפעילותנו עם מדינות בעולם המתפתח אנו מקדמים מודלים לפיתוח חברתי-כלכלי צודק בר-קיימא.

כתובת אי-מייל: info@a-n.org.il

עמוד הפייסבוק

מועצת הנגב

מועצת ראשי רשויות, נציגי מוסדות עוגן, נציגי ציבור ונציגי מגזר עסקי מאזור הנגב לייצוג כלל תושבי הנגב מול קובעי המדיניות.

סינגור | קהילה | קמפיינים | שינוי וקידום מדיניות

"מועצת הנגב" הוקמה בדצמבר 2014 כארגון אזרחי, המורכב מראשי רשויות, נציגי ציבור, נציגי מוסדות עוגן ומגזר עסקי מקומיים. מועצת הנגב שואפת לייצג את כלל תושבי האזור, להשמיע את קולם ולבטא את צרכיהם אל מול משרדי הממשלה השונים ואל מול קובעי מדיניות.

המועצה מכירה בייחודיותו של הנגב כאזור בעל מגוון רחב של קהילות ומגזרים ולכן, מאז הקמתה, מקדמת מגוון נושאים בהם יש קונצנזוס, כגון: בריאות, תעשייה, תכנון, תעסוקה והקמת שדה תעופה משלים בנגב.

המטרה: השפעה וקידום מדיניות תומכת נגב, במטרה לתרום להעלאת איכות החיים ושגשוגן של כלל הקהילות בנגב בכל תחומי החיים.

דרכי פעולה:
1 .עיצוב מדיניות: גיבוש סדר יום מוסכם על המנהיגות מקומית ובעלי העניין בקרב קהילות השונות והמגזרים השונים בנגב.
2 .מעקב אחר יישום החלטות ממשלה: דו"ח המעקב אחר תוכניות ממשלתיות לפיתוח הנגב, מעקב ובקרה אזרחית על תהליכי יישום מדיניות מצד הממשל.
3 .קמפיינים ציבוריים לקידום מדיניות.

כתובת אי-מייל: office@negevcouncil.org

עמוד הפייסבוק

אחוזת נגב

קהילה מעורבת של אזרחים חילוניים, דתיים, צעירים ובוגרים מכל תפוצות ישראל תושבי אופקים והנגב.

קהילה

חברי הקהילה ומשפחותיהם מתמקדים בעשייה בתחומי הקהילה.

דרכי פעולה:
1 .בניית עסקים חברתיים ושירותים קהילתיים.
2 .עריכת אירועים עירוניים והגברת מודעות לצדק חלוקתי
3 .הווי עירוני
4 .התנדבות בקהילה והתמקדות בסיפור הנראטיב של העיר.

כתובת אי-מייל: polinagraeev1310@gmail.com

עמוד הפייסבוק

ארץעיר

קידום איכות החיים הקהילתית בערים בכל רחבי הארץ באמצעות שלושה תחומים מרכזיים: קהילה, יזמות ותעסוקה.

קהילה

ארץעיר הוא ארגון הפועל לקידום קהילתיות עירונית בכל רחבי הארץ באמצעות שלושה תחומים מרכזיים: קהילה, יזמות ותעסוקה. אנחנו פועלים מאז 2006 עם התושבים המקומיים, לביסוס ערים חזקות, קהילתיות וחדשניות.
אנחנו מאמינים כי כדי ליצור איכות חיים בעיר נדרשת התחדשות עירונית אנושית. בזכות העבודה בשותפות עם גורמים עירוניים וארציים פעולותינו משפיעות על התנהלות הערים ומחוללות שינוי רב.  כיום ארץעיר הוא גורם משפיע בהפיכת ערי הפריפריה למוקד קהילתיות, התחדשות וחדשנות, למען מדינה טובה ומשגשגת. המטרה היא קידום הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית ועידוד וסיוע להתיישבות קבע בפריפריה. קידום ופיתוח תפיסות קיימות והתנהלות חברתית, כלכלית מקיימת וסביבתית.

דרכי פעולה:
1 .עידוד וסיוע ליזמים עסקיים וחברתיים.
2 .סיוע לעסקים קטנים והגברת הזדמנויות התעסוקה לתושבי הפריפריה והפריפריה הגאו חברתית.
3 .פיתוח תפיסות של יהדות מתחדשת פלורליסטית וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות.
4 .עידוד התנדבות ומתן מלגות למתנדבים בעמותה.

כתובת אי-מייל: info@eretzir.org.il

עמוד הפייסבוק

הפרדס

עמותה לפיתוח קהילתי בשכונות דרום תל אביב

קהילה

עמותת תושבים בדרום תל אביב המהווה חממה המטפחת ומחזקת את יכולותיהם של תושבי השכונות ליזום, ליצור ולקדם שינוי למען הקהילה בה הם חיים.

דרכי פעולה:
1 .העלאת מודעות לסוגיות חברתיות וחיזוק בסיס הערכים הקהילתי.
2 .מתן כלים לעשייה קהילתית
3 .עידוד וקידום שותפויות עם גורמים נוספים בשכונה ובעיר ליישום בפועל של היוזמות המתהוות בחממה.

כתובת אי-מייל: hapardesngo@gmail.com

עמוד הפייסבוק

לא נחמדים – לא נחמדות

קבוצה של פעילי/ות שכונות אשר חברו יחדיו למטרה משותפת: הבאת המצוקה האמיתית בשכונות לתודעה הציבורית.

אקטיביזם | קהילה

"לא נחמדים – לא נחמדות" היא קבוצה של פעילי /ות שכונות אשר חברו יחדיו למטרה משותפת הבאת המצוקה האמיתית בשכונות לתודעה הציבורית, אנחנו פעילים/ות שטח במאבק למען הדיור הציבורי, ושכונות ותושבים/ות המועמדים/ות לפינוי.
הקבוצה הוקמה בקיץ 2011 , ורואה בפועלה התדיר שליחות למען אותן שכונות אשר קולן לא נשמע במאבק.
אנו דור שני ושלישי לאפליה חברתית, כלכלית, ומדיניות גזענית ואנחנו פועלים בתחומים אלה מידי יום בנחישות ללא מורא ופחד, מתוך אמונה שלמה שהמאבק שלנו מוצדק, אמיתי וכנה. מטרתנו להביא לצמצום הפערים הסוציו-אקונומים (חברתיים-כלכליים), הקיימים בחינוך ובריאות ולאפשר מתן הזדמנות שווה להשכלה , פרנסה , דיור ומעמד חברתי.
בשנים האחרונות נאבקנו למען חסרי הדיור, ארגנו ערבי תרומות לנזקקים/ות יצאנו להפגנות זעם להשמיע את דברינו, החלפנו שמות של רחובות בעיר תל אביב אשר בה אין לנו ייצוג הולם לשמות מזרחים. במקביל לאירועי לילה לבן ארגנו את "לילה שחור" כמחאה על ההזנחה של השכונות בדרום תל אביב.
כתובת אי-מייל: lo.nehmadot@gmail.com

נשות הכותל

קבוצת נשים פמיניסטיות-דתיות מכל הזרמים ביהדות הפועלות למען שוויון תפילה לנשים בכותל המערבי.

אקטיביזם | קהילה

המטרה המרכזית של נשות הכותל היא לאפשר חופש תפילה לנשים בכותל המערבי. אנו גאות במאבק שלנו שמהווה מקור של תקווה לפלורליזם בישראל, מאבק ייחודי ומכובד בהדרת נשים במרחב  הציבורי. ארגון נשות הכותל מעולם לא לקח חלק בפעילות מפלגתית. החברות והתומכות שלנו מגיעות מכל גוני הקשת הפוליטית ומכל הזרמים ביהדות – חברות ההנהלה והמנהיגות  של נשות הכותל מחזיקות בדעות שונות, בתפיסות פוליטיות שונות ובמגוון רחב של תחומי עבודה ופעילויות. ההבדלים הללו בינינו מייצגים את תפיסת הפלורליזם שלנו ועושים את המרקם האנושי של נשות הכותל למיוחד.

להעמיק את המודעות לזכותן של נשים להתפלל באופן חופשי במקום המקודש ביותר לעם היהודי, להשפיע על מקבלי החלטות מדיניות ועל מעצבי דעת קהל לאפשר את תפילתנו בקול, להתעטף בטלית, להניח תפילין ולקרוא בתורה כציבור בכותל המערבי. אנו פועלות גם לקדם דגמים שונים של העצמה דתית לנשים יהודיות צעירות ולנערות.

המאבק על הכותל הוא חלק ממאבק רחב יותר נגד הדרה של נשים מהמרחב הציבורי.  הפעילות שלנו לשינוי הסטטוס קוו הקיים בכותל, לפיו נשים אינן מורשות להתפלל בחופשיות, משפיעה על מעגלים נוספים שבהם יש חוסר שוויון לנשים. להעלאת המודעות של הציבור למצב בכותל יש השלכה גם על תחומים נוספים שבהם מתקיימים חוסר שוויון ופגיעה בזכויותיהן של נשים.

כתובת אי-מייל: media@womenofthewall.org.il

עמוד הפייסבוק

קולך

"קולך – פורום נשים דתית" – ברית נשים המחויבות להלכה, למסורת ישראל ולשוויון מגדרי

קהילה | תרבות

ארגון קולך רואה לנגד עיניו את שוויון ההזדמנויות בין נשים וגברים כערך מנחה ומובן מאליו בשדה הדתי בפרט וכנר לרגליה של החברה בישראל בכלל. קולך מציבה את קידומן של נשים לתפקידי הנהגה והובלה תורניים ודתיים בראש סדר העדיפויות ובמקביל נאבקת למנוע פגיעה בנשים בחסות ההלכה ועל ידי הממסד הדתי. אנו פועלות לכך שנשים תהיינה זכאיות למלוא ההזדמנויות והתנאים להתפתחות הרוחנית, האישית המשפחתית והמקצועית שלהן, ופועלות יחד ובשיתוף עם הקהילה למען רווחתה של האישה ושל החברה הישראלית כולה.

"קולך" היא תנועת נשים דתיות פמיניסטיות, השואפת ליצירת שינוי חברתי ותודעתי לצורך קידום מעמד האישה, שוויון מגדרי, וזכויות נשים – בהלכה, בהנהגה הדתית ובממסד הדתי – הן בחברה היהודית בישראל  והן ובחברה הדתית .
"קולך" פועלת בין השאר למען המטרות הבאות: הפצת ערכי השוויון והכבוד ההדדי; קידום שוויון הזדמנויות לנשים  בתחום הציבורי ובהנהגה הדתית; קידום השוויון במעמד האישי בנישואין ובגירושין; מאבק נחרץ בכל צורה של אלימות מגדרית, ניצול לרעה של סמכות דתית ופגיעה בנשים בשם ההלכה.
"קולך" פועל  לשינוי תודעתי, בקרב נשים וגברים, להרחבת ההשפעה והפעולה, השותפות וההשתתפות של נשים ובנות במרחבים דתיים~ בממסד הדתי, במוסדות דתיים (למשל בתי כנסת ובתי ספר), בקהילות ובמשפחה.

כתובת אי-מייל: kolech@kolech.com

עמוד הפייסבוק

בת קול

בת-קול, ארגון לסביות דתיות, הוקם בידי נשים שאינן מוותרות על זהותן הדתית, וגם לא על זכותן לממש את חייהן כלסביות‬

קהילה

בת-קול היא עמותה שמהווה בית וקהילה תומכת לנשים דתיות על הקשת המגדרית – לסביות, ביסיות, טרנסיות וקוויריות.

בנוסף, הארגון עוסק בחינוך לסובלנות ולקבלת האחר בחברה הדתית ומחוצה לה.

כתובת אי-מייל: info@bat-kol.org

עמוד הפייסבוק