אג'נדה 2030 – תוכנית יעדי האו"ם

שלושה פרויקטים זכו במענק וליווי שהוצע בקול הקורא לפיתוח מהלכים המעניקים ביטוי מקומי ליעדי פיתוח בני קיימה: פיתוח פתרונות מקומיים על בסיס שיתופי פעולה רב מגזריים ורב מימדיים הנוגעים במגוון סוגיות חברתיות-כלכליות-סביבתיות בנגב.
הפרויקטים הם:
חוסן אקלימי – קידום SDGS דרך מהלכים המשלבים פעילות קהילתית ויצירה אומנותית-תרבותית בהובלת עמותת חוסן קהילתי אופקים ומכללת ספיר.
גינות במדבר- פיילוט משותף המשלב התארגנות כלכלית-חברתית, ייצור מזון מקומי ותעסוקה בהובלת עמותת סדרה ומועצה אזורית נווה מדבר.
גינה קהילתית אלהודא – פעילות קהילתית, חינוכית, רשותית במרחב ציבורי בבית ספר בהובלת בית ספר אלהודא, ועד הורים, מתנ"ס ועיריית רהט.