כנס הבריאות בחברה הערבית בנצרת

הפורום לשיוויון בבריאות בגליל פועל ליישום תכנית הבריאות בחברה הערבית במסגרת החלטת הממשלה 550. כחלק מהמהלך השתתפו חברי הפורום בכנס הבריאות בחברה הערבית בנצרת במהלך אוקטובר 2022. את הכנס הוביל חבר הפורום ויו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית בהסתדרות הרפואית, פרופ' בשארה בשאראת.