"לא" לגל ההתיישבות החדשה בנגב, במקום הישובים הקיימים

שתיל מלווה תהליך של גיבוש חזית מאוחדת של הקהילה הבדואית ומנהיגיה בשיתוף פעולה עם ארגונים ורשויות מקומיות בכדי להציג עמדה מאוחדת וחזקה אל מול הצדקה התוכנית להקמת יישוב יהודיים חדשים בנגב שמאימים לעקור עשרות כפרים בדואים ממקומם. לישיבת הועדה המחוזית לתכנון ובניה דרום הגיעו כ- 20 נציגי ארגונים רשויות מקומיות וקהילות שהציגו מגוון טיעונים נגד גל ההתיישבות.