קבוצת עבודה – מיצוי זכויות בחברה הבדואית

קבוצת העבודה בנושא שירותי רווחה ומיצוי זכויות בחברה הבדואית בנגב בראי יעדי האו״ם לפיתוח בר-קיימא  (SDGs) יצאה לדרך, בהשתתפות נשות מקצוע ממחלקות הרווחה ברשויות הבדואיות, מנהיגות מקומיות, נציגות של ארגוני חברה אזרחית, נציגי רשויות מקומיות, ועוד. הקבוצה תפעל ליצירת הצעות מדיניות בתחום שירותי הרווחה ומיצוי זכויות בחברה הבדואית בנגב, בתהליך השתתפותי המייצג את הקול המקומי ואת האינטרסים של הקהילה.