עוצמה מקומית

פרויקט עוצמה מקומית פועל עם הרשויות המקומיות ביצירה ופיתוח של גופי ידע מקומיים, טיפוח וחיזוק קשרים עם ארגוני חברה אזרחית ויוזמות קהילתיות, בנייה של מסגרות למידה ופיתוח משותפות לקהילות המקצועיות והמנהיגות המקומית.