דמוקרטיה 1

הפגנות נגד שחיתות בבלפור. צילום: יוסי זמיר