הפגנה לפני בית הנשיא נגד הפגיעה במערכת המשפט

הפגנה לפני בית הנשיא נגד הפגיעה במערכת המשפט