עוצמה מקומית

פעילות בן דתית. צילום: נעם ריבקין פנטון