חברה משותפת 2

חברה מעורבת - ערים מעורבות. אוטובוס בירושלים