הגב' מיכל הרצוג | רעיית נשיא המדינה

מי מאיתנו לא השתמש בלוח הדרושים של שתיל