מודלים ארגוניים לגיוס ופיתוח משאבים

מרגנית אופיר גוטלר, אמלי מקיי

01.01.2014

המסמך מציג מודלים ארגוניים שונים לשיתוף פעולה תוך ניתוח המשמעותיות וההשלכות על פיתוח וניהול המשאבים – המודלים מבוססים על הניסיון המצטבר במחלקת ייעוץ
לפיתוח משאבים בשתיל וכן סקר שבוצע על-ידי גלי בסודו בנושא.

להורדת המאמר