בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בעולם התרומות והפילנתרופיה. השינויים התבטאו, בין היתר, בפיתוח מגוון צורות ואופני תרומה חדשים, שהובילו לעלייה במספר התורמים ולגיוון במאפייניהם.

 

המאמר מציג את מאפייני התופעה שזכתה לכינוי "הדמוקרטיזציה של הפילנתרופיה", ובוחן את השפעותיה על ארגוני שינוי חברתי בישראל. לטענתנו, הצורך העכשווי בבניית בסיס תומכים רחב (בניגוד לתלות במספר מצומצם של תורמים גדולים) טומן בחובו הזדמנות להנעת תהליכי דמוקרטיזציה פנים ארגוניים והזדמנות להגברת הלגיטמיות הציבורית של הארגון כלפי חוץ. כיצד ניתן לעשות זאת? במאמר תמצאו קווים מנחים והמלצות מעשיות שיסייעו לארגונכם לממש את פוטנציאל השינוי הגלום בתופעה.

 

 


This paper presents a framework for understanding the phenomenon that has been termed "the democratization of philanthropy", and analyzes this phenomenon's far-reaching implications for Israeli social change organizations and the causes they work to advance.


English version