המדריך לכתוב לכולםן מרכז את כל הדרכים לכתיבה שוויונית ומכלילה ככל האפשר בעברית. הוא נועד לעזור לכתוב כל סוג של טקסט כך שיפנה לכל הנמענות והנמענים, מכל המינים והמגדרים.

החלק הראשון של המדריך מפרט את הדרכים לניסוח ניטרלי-מגדרית ובחלק השני מופיעות האפשרויות לשימוש שוויוני במילים ממוגדרות. במדריך יש המלצות מעשיות לאופן השימוש בכל שיטה ולמצבים הרלוונטיים לכל צורת ניסוח, דגשים וטיפים שיכולים לשפר במידה ניכרת את נוחות הקריאה, שאלות מנחות לבחירת הפתרון המתאים וסיכום של המצבים והפתרונות השונים.

הדוגמאות במדריך לקוחות מעמוד הפייסבוק של 'דברו אלינו' ומקבוצות הפייסבוק הנהדרות 'מיקרו קופי: כותבים UX ' ו'הורים במודעות מגדרית'.

חשוב לציין שבכל הקשור לכתיבה שוויונית ומכלילה, אין עדיין כללים רשמיים בעברית המגדירים איך נכון או לא נכון לכתוב. המידע במדריך הוא ריכוז של פתרונות אפשריים שכבר קיימים בעברית, וההמלצות בו מבוססות על המגמות בשטח ועל הניסיון וההעדפות האישיות שלי. לכן, כל הכתוב בו הוא בגדר המלצה בלבד, וכל המרבה למצוא דרכים ופתרונות נוספים לכתיבה שוויונית – הרי זה משובח.