חוברת זו באה בעקבות שני מדריכים של שתיל העוסקים, בהתאמה, בתכנון ובחשיבה אסטרטגית ובהערכה פנים ארגונית.
חשיבה אסטרטגית לקידום שינוי חברתי
איך הולך? מדריך להערכת תכניות ולמידה ארגונית בארגונים ללא כוונות רווח
שני המדריכים הללו מציעים מידע וידע רב ערך על יסודות התכנון וההערכה.