המדריך מסביר כיצד ניתן לקבל החלטות בקונצנזוס תוך שימוש באסיפות עממיות, מהם שלבי האסיפה העממית ואיזה בעלי תפקיד חשוב שישתתפו באסיפה.