ניהול חברתי זה מקצוע! ניתוח תפקיד המנכ"ל החברתי, שיתופים

שיתופים

01.02.2013

המנהלים החברתיים הם גורם מפתח בהובלה ובקידום של המגזר השלישי בישראל ושל החברה כולה. ניתוח עומק של תפקיד המנהל החברתי הוא צעד חיוני ביצירת תשתית של ידע יישומי שבכוחה לקדם את מקצוע הניהול החברתי ואת התודעה המגזרית של החברה האזרחית בישראל.

בדצמבר 2009 פרסמנו מסמך שסיכם את תהליך הלמידה הראשוני של ”הניהול החברתי בישראל“, אשר הציע מתווה לקידום הניהול החברתי כמקצוע בישראל. היה זה השלב הראשון בתהליך רחב ועמוק לפיתוח הניהול החברתי, וחוברת זו היא נדבך נוסף בפיתוח זה. החוברת מציגה תמונה חדשנית, בהירה ושלמה של תפקיד המנהל החברתי בדגש על תפקיד המנכ“ל, על מרכיביו, הכלים המעשיים לביצועו והדילמות שאיתן מתמודדים המנהלים, זאת לצד דוגמאות ותובנות מהשטח. מטרת החוברת היא להגביר את הלמידה והידע על הניהול החברתי בישראל, בשאיפה לתמוך במנהלים החברתיים ובעוסקים בתחום בקידום ההשפעה החברתית שעליה הם אמונים.

תהליך הלמידה לפיתוח זה ארך למעלה משנה וכלל שילוב של ידע מקומי ובינלאומי, יישומי ואקדמי, ונשען בעיקר על ידע ושיתוף פעולה של שותפים רבים שתרמו מזמנם, מניסיונם וממרצם לקידום התהליך.

להורדת המאמר