נשים בהנהגת ארגוני חברה אזרחית: הנהגה, השתלבות או שוליות?

גל דויטש, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

01.06.2022

מחקר משותף לשתיל, פוליטיקלי קוראת והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

המחקר על מקומן של נשים בהנהגת ארגוני חברה אזרחית, בוחן את אי השוויון המגדרי ברמה הארגונית, חושף דפוסי סגרגציה, תקרת זכוכית ושוליות בהשתלבות נשים בהנהגת ארגוני חברה אזרחית
במחקר השתתפו 240 עמותות וחל"צ, המעסיקים 5 עובדים ומעלה, עם מיקוד בארגונים הפועלים לשינוי חברתי.

 

המחקר כולל ניתוח שוויון מגדרי בייצוג: בקרב מנכ"לים (משרה בשכר), בקרב וועדים מנהלים (משרה בהתנדבות)
המחקר כולל ניתוח לפי: תחום פעילות: שינוי חברתי, רווחה, חינוך, קהילה וחברה

 

המחקר מבוסס על מאגר נתונים ומתודולוגיה מקורית:
קידוד דוחות מילוליים לשנת 2019
קידוד דוחות פיננסים לשנת 2019

להורדת המאמר