עקרונות וכלים לעבודה עם קהילה

מילנה יערי

01.01.2014

מטרת מסמך זה היא להציג עקרונות עבודה ו"סל כלים" שעשויים לעזור למארגנים לשינוי חברתי בעבודתם.

הפרקים מוצגים על פי סדר לוגי של פעולות בתהליך של ארגון קהילה לפעולה, אם כי הסדר של הפעולות לא תמיד מתקיים באופן כרונולוגי אלא לעתים נגזר מנסיבות ואירועים לא צפויים. יחד עם זאת, יש חשיבות רבה לסדר הנכון של השלבים. על מנת לפעול באופן אסטרטגי ועם בסיס קהילתי חזק חשוב קודם להשקיע מאמץ במיפוי זירה ובניית כוח ורק לאחר מכן לפתח אסטרטגיה ולייצר פעולות לשם הפעלת כוח. סדר זה של פעולות ירחיב את האפשרויות ואת העוצמה של המאבק.

להורדת המאמר

מאמרים בנושא קהילה

מדריך – גיוס משאבים מהקהילה

מומו מהדב יזום ועריכה מקצועית: נירית רוסלר, שתיל

מהי שאלה עוצמתית?

מאיה רימר, מומחית לאומנות המנהיגות ההשתתפותית

מחקר טרנדים, ניהול קהילות 2019 – הוכן עבור שתיל

אפרת יגור

קהיליזציה – מרחיבים את בסיס התמיכה (אינפוגרפיקה)

מניואל לפיתוח מוצר קהילתי

נכתב בעקבות הכשרה: מקהל לקהילה - שתיל והתארגנות המגזר ה-3 בנגב. גלית יחיא צפדיה, מריאה בן שייך

מדריך לראיון אמפטי במסגרת תהליך עיצוב השירות

מריאלה בן שייך, גלית יחיא צפדיה

איך לבנות ראיון אמפטי

מריאה בן שייך, גלית יחיא צפדיה

לכתוב לכולם.ן – המדריך לכתיבה שוויונית וניטרלית-מגדרית

דפנה אייזנרייך

בניית נרטיב משותף

מילנה יערי

האם אני ארגון קהילתי?

מילנה יערי

הארגון, הקהילה ומה שביניהם

מילנה יערי

מיפוי קהילתי

מילנה יערי

עקרונות לגיוס פעילים

מילנה יערי

פירמידת המעורבות, שש רמות של שיתוף וחיבור אנשים

מילנה יערי

קהיליזציה – מילון מושגים קצר

מירנה קציר, מילנה יערי

מצגת – מה זה ערוץ תוכן משפיע?

המצגת הוצגה במסגרת קורס מייצרים ערך בתוכן. גלי בסודו, מירנה קציר

מצגת: הארגון הקהילה ומה שביניהם

הוצגה במסגרת קורס און ליין: ניהול קהילות בארגונים לשינוי חברתי, שתיל 2020