פערי שכר מגדריים בישראל – תמונת מצב

נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון ואריאן אופיר

21.08.2014

הדיון הציבורי בישראל בעניין פערי השכר המגדריים הוא מצומצם למדי, אך הנתונים המובאים במסמך זה משקפים את העובדה שפערי השכר בין נשים לגברים הם תופעה של אפליה מבנית ולא עניין שולי, מקומי או נקודתי. מטרתו של מסמך זה היא להציג את מצב פערי השכר הקיימים כיום בין נשים לגברים בישראל ולסקור את הכלים המשפטיים שנועדו לצמצומם.

מאמרים בנושא מגדר

דדליין

אין דדליין

נייר עמדה – אלימות מגדרית

מרב דגן

דדליין

אין דדליין

נשים בהנהגת ארגוני חברה אזרחית: הנהגה, השתלבות או שוליות?

גל דויטש, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב

דדליין

אין דדליין

יצירת מערכים חינוכיים לתיכונים, מכינות, צה״ל ואקדמיות – בנושא הפרדה מגדרית

פורום המאבק בהדרת נשים

דדליין

אין דדליין

מדד המגדר: אי שוויון מגדרי בישראל 2014

שוות: המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית, מכון ון ליר

דדליין

אין דדליין

שכר שווה: זכותון לעובדת

פרויקט "שוות ערך"

דדליין

אין דדליין

נשים במקצועות הטיפול

שוות ערך, שתיל

דדליין

אין דדליין

מפעל ההזנה כמנוף לתעסוקת נשים

רעות מרציאנו, פרויקט שוויון מגדרי בתעסוקה

דדליין

אין דדליין

דו"ח פערי שכר מגדריים במגזר הציבורי

רעות מרציאנו, עורכת: תמר אדלשטיין

דדליין

אין דדליין

לכתוב לכולם.ן – המדריך לכתיבה שוויונית וניטרלית-מגדרית

דפנה אייזנרייך

דדליין

אין דדליין

שוויון במרחב: הצעות יישומיות להתמודדות עם תופעת הדרת הנשים בישראל

עו"ד מרים זלקינד