לצד הסקירה תמצאו בדוח גם את הצעדים הקונקרטיים והאופרטיביים שמציעה הקואליציה, ובראשם ההמלצה לרכז את הטיפול בתחום בידי גוף ממשלתי אחד.