מאבק חברתי הוא אחד הכלים המרכזיים להובלת שינוי חברתי. בין אם מדובר על מאבק של התארגנות שקמה אד הוק ובין אם מדובר במאבק מתמשך של מספר ארגונים שחוברים יחד, עליהם לפעול באסטרטגיות פעולה מגוונות, ולבחון עצמם כל הזמן מול הסביבה המורכבת והמשתנה. כדי להגדיל את ההשפעה ולהצליח להוביל תהליכי שינוי עלינו לשמור על הכרות מתמדת עם זירת הפעולה, לאמץ כלים חדשניים, לפעול בשילוב אסטרטגיות ולפתח חלופות. אחת מהדרכים המרכזיות להגדיל את ההשפעה שלנו הוא להיות מרושתים, להתחבר ולבנות יחד כוח שיהיה המנוע לשינוי.

המארגנות והמארגנים לשינוי חברתי בשתיל מסייעים להתארגנויות, לתנועות ולמובילי מאבקים חברתיים לגבש אסטרטגיות עבודה ותכניות לפעולה מתמשכת, המבוססת על כוחם של אזרחים להתארגן ולפעול יחד.
אנו עובדים עם מובילי מאבקים חברתיים, ארגונים והתארגנויות מקומיות וארציות, קואליציות לשינוי חברתי ותנועות חברתיות. המפגשים נעשים מתוך תפיסה שכל אחד ואחת מחזיקים בידע, ושחשיבה משותפת ומפרה, מקדמת את מטרות המאבק. המפגשים מתקיימים כאמור עם מובילי המאבקים וכן עם בעלי עניין נוספים, כמו צוותי פעולה, המתמודדים הישירים עם הבעיה ועוד.

נושאי הפעילות:

בתהליך הליווי נעמיק את ההתבוננות על הסוגיה החברתית מזווית של שינוי מדיניות; נבחן את הסוגיה החברתית סביבה מתנהל המאבק ונחדד את התוצאות רצויות בטווח הקצר והארוך; נבצע הערכה של הפעולות והמאבק ונתאים את היעדים ואת המשאבים לשטח.

נעשה שימוש בכלים למיפוי של זירה מורכבת, כולל ניתוח מניעי השחקנים ומשאביהם, הבנת הכוחות וההזדמנויות, האתגרים והסיכונים, הבנת האפשרויות לחיבור בין שחקנים, לנטרול התנגדות וגיוס בעלי ענין ותכנון מהלכים בהתאם לתוצאה הרצויה.

נסתכל על זירת הפעולה בראייה אינטגרטיבית; נעסוק בדילמות וחשיבה על תרחישים; נגבש אסטרטגית פעולה ושלבים בהובלת תהליכי שינוי; נזהה צרכים של מובילי המאבק ונחבר ליועצים בשתיל, כמו: ייעוץ בפיתוח משאבים, ייעוץ לקידום מדיניות.

התאמת אסטרטגיות פעולה או הרחבת מגוון הפעולות, המיידיות (התגובתיות) והמתוכננות להגדלת השפעה; הגדלת הגמישות והיכולת להגיב במהירות ובהתאמה לשינויים; ארגון ובניית מאבק חברתי והובלת שינוי ממקום של אי אלימות; בניית חלופות למצב הקיים

נכיר מבנים שונים של שותפויות; נבחן את מידת השותפות הראויה ונסייע בבנייתה; נעסוק בתהליכי גיוס ורתימה של קהלי יעד ושל הציבור בדרגות מעורבות שונות, כולל דרכי עבודה עם פעילים ומתנדבים; נזהה הזדמנויות לחיבור לקהילות, רשתות ולשחקנים נוספים בעלי נכסים היכולים לתרום למאבק.

شتيل يقدم للمنظمات والمبادرات استشارة مهنية

التوجه لتلقي استشارة