מנהיגות וחוסן בזמן משבר

כשמציאות פוליטית-חברתית סוערת מכתיבה לנו את סדר היום, עלינו לפתח יכולות בכל הנוגע לקבלת החלטות ופעולה בסביבה עוינת. במצב של חוסר ודאות מתמשך נגרמות שחיקה ותשישות רגשית של הצוות והקהילה של הארגון.

איך מתמודדים עם מצב ארגוני ואישי כה מורכב? איך מצליחים להשיג את המטרות שלנו על אף תחושות המתח והלחץ? ואיך מייצרים תקווה בתוך כל הכאוס? בונים חוסן ארגוני!

 

חוסן ארגוני מוגדר כיכולתו של הארגון לחזות, להתכונן, להגיב ולהסתגל לשינוי משמעותי ולהפרעות פתאומיות, על מנת לשרוד ולשגשג. אנו מזהים שלושה סוגי חוסן:

 

  • חוסן יום יומי – היכולת להכיל ולהתמודד עם שיבושים יום-יומיים בעבודה שגרתית
  • עמידות במשבר – שמירה על רציפות תפקודית כאשר יש מצב משברי ומלחיץ
  • התאוששות – היכולת של הארגון להתאושש מהמשבר כשהרציפות התפקודית נקטעת

 

היכולת של הארגון לפתח חוסן ולהתמודד בהצלחה עם המשבר תלויה באנשים ובקהילה הארגונית.

 

במסגרת תהליך הייעוץ נסייע לכם להתמקד במקומי ובמידי ונזהה מה יעזור לצוות להתמודד עם הסביבה העוינת והלחץ המתלווה לה וניתן למנהלים ולמנהלות כלים לניהול בשגרה ובחירום.

סוגי הייעוץ:

התפקיד הניהולי מנהיגותי משמעותי ומרכזי בבניית החוסן הארגני, במהלך הייעוץ ניתן למנהלים והמנהלות כלים ניהוליים בוני חוסן של ארגונים, צוותים וא.נשים בשגרה ובחירום.

צוות מלוכד ואפקטיבי בזמן שגרה הוא גם צוות שמצליח לפעול היטב בשעת חירום. בתהליך ייעוץ זה נחזק את לכידות הצוות – נבהיר את המטרות ודרכי הפעולה, נמסד שגרות עבודה ודרכי תקשורת המיטיבים עם חברי הצוות.

ארגונים המבינים את חשיבות ההשקעה בבניית החוסן הארגוני נשענים על ארבע רמות פעולה – מדיניות, תרבות ארגונית, יחס לפרט ושגרות עבודה. בתהליך הייעוץ נלווה את הארגון בהטמעה של תרבות ארגונית המעריכה ומשקיעה בחוסן הארגוני.

חוסן קהילתי פירושו יכולת תפקוד תקין ולאורך זמן של הקהילה ושל החברים בה, בשגרה ובמשבר. בתהליך הייעוץ נתמקד במספר ממדים הבונים חוסן כך שבעת חירום ומשבר הקהילה תשאר איתנה ותוכל לתמוך בחבריה ולפעול למען השגת מטרותיה:

לכידות הקהילה – חיזוק הקשרים בין האנשים

יצירת תשתיות קהילתיות – מסייעות בהעלאת

המחוייבות של הפרטים ומאפשרות רציפות תפקודית במשבר.

חידוד המטרות והיעדים של הקהילה.

אימוץ גישה פרואקטיבית ומיקוד שליטה פנימי.

ועד מנהל הוא אחד ממוסדות העמותה המחויבים בחוק ונושא באחריות לניהול ענייניה. הועד הינו גוף מנהיגותי משמעותי בשגרה ועוד יותר מכך בזמני משבר וחירום בהם, הובלה, תמיכה וגיבוי הינם הכרחיים לשמירה על הרצף התפקודי של העמותה. בתהליך הייעוץ נבהיר ונגבש את תפקידי הועד, תחומי האחריות שלו וממשקי העבודה בשגרה ובחירום אל מול המנכ"ל.ית, צוות העובדים, קרנות ותורמים. ככל שתפקידי הועד יהיו ברורים יותר כך ישמר החוסן הארגוני והקהילתי.

שתיל מציע לארגונים ויוזמות יעוץ מקצועי

פנייה לייעוץ