עבודת קידום מדיניות היא אסטרטגיה מרכזית אצל ארגונים רבים הפועלים בשדה השינוי החברתי. בין אם ברמה הלאומית – בממשלה על זרועותיה ובכנסת, ובין אם ברמה המקומית – באשכולות האזוריים וברשויות המקומיות.

 

לתפקיד זה ישנם כמה מאפיינים בולטים, הנה רשימה חלקית שלהם: ריבוי שחקנים ואינטרסים, חוסר ודאות, שינויים תכופים ובלתי צפויים בזירה, מסגרת זמן מתמשכת ובלתי ידועה מראש ועוד. מאפיינים אלו מחייבים אתכם, מקדמות ומקדמי המדיניות להתמקצע, להתמקד ולפעול, להשגת מטרות הארגון בעזרת הכלים השונים לקידום מדינות.

 

צוות המרכז לשינוי מדיניות מציע מספר מסלולי ייעוץ המסייעים לכם לרכוש מיומנויות, ולגבש תפיסות פעולה מותאמות לארגון ולמדיניות אותה הוא מעוניין לקדם.

 

בנוסף אנו נותנים ייעוץ בתחומים משיקים, כגון: נוכחות ברשתות החברתיות (סושיאל), עבודה עם התקשורת, ניהול קהילה, פעולות הפגנה ומחאה ועוד.

 

אם את או אתה חדשים בתחום או מרגישים צורך בהתפתחות מקצועית, נוכל לסייע במתן ידע וכלים לקידום מדיניות. נסייע לך בתכנון אסטרטגי, בניית תכנית עבודה ומעקב אחר הוצאתה לפועל.

 

ומילה אקטואלית: השינויים התכופים בשדה הפוליטי לצד החשיפה התמידית לתקשורת עשויים להביא את הארגון למצב משברי ולעיתים לתחושה של מבוי סתום. במקרה כזה נקיים מרחב חשיבה להתמודדות עם המשבר – אתם מוזמנים לפנות.

נושאי הייעוץ:

בשנים האחרונות, גוברת מעורבותן ועצמאותן של רשויות מקומיות בקביעת מדיניות בתחומי תוכן מגוונים, ובהם הפעלת תחבורה ציבורית בשבתות, מדיניות אקלים, חינוך רווחה ועוד. על רקע תהליכי ביזור, הקמת האשכולות האזוריים, בעקבות משבר הקורונה, ועל רקע אי יציבות בשלטון המרכזי, ההכרה בחשיבותו של השלטון המרכזי גברה באופן משמעותי.
ההכרה הזאת רלוונטית גם לארגונים והתארגנויות בחברה האזרחית, שמזהים את השלטון המקומי כמרחב השפעה פוטנציאלי. אם אתם.ן השוקלים לשלב בתכנית העבודה שלהם פעילות עם ומול רשויות מקומיות ואשכולות אזוריים, הייעוץ הזה עשוי להתאים לכם.ן.
מטרת הייעוץ לפתח מיומנויות וידע בעבודה עם הרשויות המקומיות, ולבנות יחד תכנית עבודה המתאימה למטרה שהארגון שלכם.ן רוצה לקדם בזירה זו.

נושאי הייעוץ:

  • ייעוץ לפרויקט – תהליך ייעוצי קצר בן מספר פגישות במטרה לבנות תכנית פעולה מסודרת לקידום הפרויקט שלך במרחב המקומי.
  • היכרות עם השלטון המקומי – ייעוץ הכשרתי באופיו להיכרות עם הכלים ודרכי העבודה של השלטון המקומי, במטרה לזהות הזדמנויות אפשריות לפרויקט שלך/לארגון שלך במרחב המוניציפלי.

אם יש לך פרויקט עם מטרה מוגדרת וברורה שיש להשיג באמצעות קידום מדיניות, בתהליך ייעוצי של מספר פגישות נסייע לך לגבש אסטרטגיית פעולה, לבנות תכנית עבודה ולעקוב אחר הוצאתה לפועל; בנוסף, נוכל לסייע לארגון לבחון ולמקד את המטרה שהוגדרה, למפות את השחקנים בזירה ולתכנן את הצעדים להשגתה.

אם את או אתה חדשים בתחום או מרגישים צורך בהתפתחות מקצועית, נוכל לסייע במתן ידע וכלים לקידום מדיניות, הן בתהליך הייעוץ והן במסגרת הכשרות ייחודיות לקידום מדיניות. נסייע לך לזהות את המקומות בהם קיים צורך בהתפתחות ולמידה על פי צ'ק ליסט של כלי קידום מדיניות, סימון נקודות מפגש והשפעה עם הדרגים המקצועיים והפוליטיים הרלוונטיים ומיפוי קשרים עם שחקנים רלוונטיים.

קידום מדיניות היא אסטרטגיה מרכזית בארגון שלך? נסייע לך בתכנון אסטרטגי, בניית תכנית עבודה ומעקב אחר הוצאתה לפועל. בהתאם לצורך נבחן ונמקד יחד איתך את מטרות הארגון, נזהה את האתגרים בהשגת המטרות ומי הם שחקני המפתח שיכולים לסייע, ניגע גם בניסוח מסרים, ובהגדרות צעדים קונקרטיים להשגת היעדים שהוגדרו, כולל ליווי וייעוץ בנקודות מפנה בהתאם לצורך.

השינויים התכופים בשדה הפוליטי לצד החשיפה התמידית לתקשורת עשויים להביא את הארגון למצב משברי ולעיתים לתחושה של מבוי סתום. במקרה כזה נקיים מרחב חשיבה להתמודדות עם המשבר. נערוך חשיבה משותפת על צעדים וכלים פרקטיים להתמודדות עם המשבר בזמן אמת, נמפה מטרות במסגרת המשבר ופעולות להשגתן ונאתר שותפים וחיבור לשחקנים רלוונטיים.

סיוע לקואליציה בין ארגונית בבניית אסטרטגיית קידום מדיניות: מיפוי זירה, זיהוי הזדמנויות ומיפוי אתגרים, שחקנים ונקודות השפעה ופעולה לקואליציה; מיפוי שחקנים ושותפים וחיבור לשחקנים רלוונטיים; בניית תכנית עבודה ייעודית לקואליציה וליווי בהתאם לצרכים.

בתהליך הייעוץ ניתן לך ידע פרקטי אודות משבר האקלים ואיפה הוא עשוי להשפיע על הארגון והציבור עימו הוא עובד; נערוך סקירה ומיפוי של נקודות מפגש שונות של הארגון עם הסוגיה האקלימית, נמפה הזדמנויות להשפיע על מעבר צודק לכלכלה דלת פחמן, תוך דגש על קידום צעדי מדיניות; נגבש צעדים להתמודדות עם השלכות משבר האקלים; ונסייע בבניית תכנית עבודה עם מהלכים ושחקנים רלוונטיים לארגון.

שתיל מציע לארגונים ויוזמות יעוץ מקצועי

פנייה לייעוץ