הכשרות וכנסים שהסתיימו

  • 18 בנובמבר, 2021

הכשרה

חברה משותפת

שינוי מדיניות

חיפה

כנס "פתח לשינוי": הזדמנויות ואתגרים מול הממשלה והכנסת