פרקטיזום

ניהול קהילה

הרצאה מוקלטת: פרקטיזום "עבודה עם הקהילה בתקופה של מחאות ציבוריות רחבות"

עודד אנגל Oded Engel, שתיל סטוק

המפגש אינו כרוך בתשלום, אך נדרשת הרשמה מראש

מה בהכשרה?

מה משתנה עם הקהילה בתקופה הזאת?

המחאות והסערה הציבורית משפיעים במידה כזו או אחרת על כל אזרח ואזרחית במדינה כפרטים, על פעילות הארגונים שלנו ועל הקהילות שאיתם אנו רצות קדימה.
כל זאת מחייב התאמה והתמקמות מחדש מול הקהילה, תוך התמודדות עם ההטרוגניות הקיימת בקהילה.

עד כמה המורכבות הזו באה לידי ביטוי בעבודה עם הקהילה? האם מתרחשים שינויים בארגון שדורשים תיווך לקהילה? האם הקהילה שפועלת עם הארגון מביאה צרכים נוספים אחרים לאלו של הארגון? ועד כמה צרכים אלו יכולים באמת לקבל מענה באמצעות הארגון?

על שאלות אלו ועוד נחשוב בפרקטיזום: עבודה עם הקהילה בתקופה של מחאות ציבוריות רחבות.
נבחן את הדילמות השונות, את התפקיד של מנהל.ת הקהילה היום, ונחדד את הצרכים והמחירים בעבודה עם קהילה עבור הארגון בתקופה הנוכחית.

במפגש נציג מודלים ייחודיים לעבודה עם הקהילה בתקופות של מחאות ציבוריות רחבות ונבחן את הרלוונטיות שלהן לכאן ועכשיו.

זמן לחשוב יחד! כקהילה!

קהל היעד:

הפרקטיזום מיועד למנהלי ומנהלות קהילה בארגונים לשינוי חברתי.