הקרן לילדים ונוער בסיכון של הביטוח הלאומי

מידע על הקרן

הקרן נועדה כדי להעניק לילדים ולבני נוער בסיכון הזדמנות אמיתית לסגירת פערים חברתיים בינם לשאר קבוצות הילדים באוכלוסייה, לסייע להם להיחלץ מבעיותיהם ולשלבם בעתיד בחברה כאזרחים יצרניים ותורמים. הקרן פועלת משנת 2004 ומסייעת בפיתוח תוכניות מערכתיות לטיפול בילדים בסיכון המוצעות על ידי גופים או ארגונים. הקרן תומכת בתוכניות לטובת אוכלוסיות ייחודיות במגזר הדתי לאומי, חרדי, ובני מיעוטים, כולל אוכלוסיות של דרוזים ובדואים.

מידע נוסף

הקרן לילדים ונוער בסיכון פועלת החל משנת 2004 לטובת קידום הטיפול בילדים ובני נוער בסיכון, ולפיתוח והטמעת תוכניות מערכתיות בתחום.

פעילותה של הקרן מכוונת לפיתוח מענים לילדים ובני נוער הנמצאים בסיכון בשל הזנחה, התעללות, אלימות ופגיעה מינית, לרבות ילדים ובני נוער עוברי חוק, המשתמשים בסמים או החשופים לתנאי חיים מסכנים.

הקרן בעשייתה מהווה זרוע ארוכה של המוסד לביטוח לאומי, ופועלת להשקעה חברתית בצמצום פערים חברתיים, היחלצות מעוני ושילובם העתידי של ילדים ונוער בסיכון כאזרחים יצרניים ותורמים, נטולי תלות בגמלאות המוסד.

לקרן שיתופי פעולה משמעותיים עם משרדי הרווחה, חינוך, בריאות, קליטה ומשרד הכלכלה, וכן מיזמים משותפים עם קרנות, ארגונים ציבוריים וארגונים עסקיים.

בתום עשור של פעילות ונסיון רב שנצבר, אושרה הקרן בחוק הביטוח הלאומי כקרן קבע , ותקציבה הוגדל ל- 20 מליון ש"ח בשנה .

פניות לקרן מתקבלות רק במסגרת "קול קורא" המתפרסם באתר, ובהתאם לנושא הסיוע שנקבע בו.

מידע להגשת מענקים

אופן הגשת הבקשה
  • הבקשה לסיוע תוגש לקרן לפיתוח שירותים לילדים ונוער  בסיכון.
  • צוות הקרן יבדוק את הבקשה על פי העדיפויות שפורטו לעיל.
  • תוכניות שידורגו בעדיפות גבוהה יגובשו בשיתוף הגוף המגיש ויובאו לדיון ואישור הוועדה הפנימית של המוסד.
  • תוכנית שאושרה על ידי הועדה הפנימית תובא להתייעצות בוועדה הציבורית מטעם מועצת הביטוח הלאומי.
  • בתום תהליך האישור, ייערך הסכם בין הביטוח הלאומי, הגוף המסתייע ושותפים אחרים במימון התוכנית.
  • הביטוח הלאומי יקיים בקרה על ביצוע התכנית על פי התנאים שבהסכם, לרבות המשכיות ההפעלה בתום תקופת הסיוע.
  • הביטוח הלאומי אינו מתחייב לקבל כל בקשה שהיא.

פרטי קשר

שם איש/אשת קשר
המוסד לביטוח לאומי, אגף קרנות, הקרן לילדים ונוער בסיכון
דוא״ל
טלפון
כתובת
שדרות ויצמן 13 ירושלים 91909.

מצאת מידע חסר או לא נכון? מוזמן/ת לדווח

שתיל עושה כל מאמץ לאמת את המידע שמובא במאגר הקרנות. אם לא מתקבל מידע מהקרן הוא נלקח מתוך אתר האינטרנט שלה והוא באחריותה הבלעדית. מזמינים אתכם.ן להצטרף אלינו למאמץ. אם נתקלתם.ן במידע לא מעודכן, אנא שתפו אותנו כדי שנוכל לתקן במאגר

אני רוצה לדווח

שתיל מציע לארגונים ויוזמות יעוץ מקצועי

פנייה לייעוץ